Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja

Złożyłam wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu komunalnego, niestety gmina odmówiła mi przedłużenia umowy, motywując to przekroczonym dochodem. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko, mąż zmarł miesiąc temu. Mam opuścić mieszkanie do końca tego miesiąca. Nie mam się gdzie podziać. Nie stać mnie na wynajem mieszkania. Czy gmina na prawo wyrzucić mnie na ulice? Nie zalegam z czynszem, czuje się oszukana. Osoby mieszkające w takich samych mieszkaniach nie płacą za czynsz, często demolują te mieszkania i mieszkają nadal, nikt ich nie wyrzuca. Ja płace cały czas czynsz i mam wylądować na ulicy?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, aby opróżnić lokal musi zostać sądownie przeprowadzone postępowanie sądowe o opróżnienie lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)[20] lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
 - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 
Orzeczenie eksmisji oznacza prawny nakaz opuszczenia lokalu i opróżnienia go z rzeczy osobistych z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Wykonanie wyroku może nastąpić w sposób dobrowolny, jak też w razie uchylania się zobowiązanego od jego wykonania - w drodze egzekucji, wykonywanej przez komornika sądowego. Możliwe jest też wymuszenie wykonania wyroku przez osobę uprawnioną do przebywania w lokalu, np. przez wymianę zamków i uniemożliwienie dostępu, wyniesienie rzeczy osobistych i złożenie poza mieszkaniem. Wówczas odzyskanie utraconego posiadania możliwe jest w drodze powództwa cywilnego. Jednak w sytuacji pozostawania w obrocie prawnym wyroku eksmisyjnego bez prawa do lokalu socjalnego, należy wykluczyć prawną możliwość odzyskania utraconego posiadania lokalu. Orzeczenie takie podważałoby prawomocny nakaz eksmisji. Nie sposób na drodze jednego orzeczenia sądowego zniweczyć skutków prawnych innego orzeczenia, a więc nakazać przywrócenia posiadania lokalu, z którego orzeczono eksmisję bez uprawnień do lokalu socjalnego. Inaczej przedstawiałaby się sytuacja, gdyby uczestnik postępowania jako eksmitowany legitymował się uprawnieniami do lokalu socjalnego. Wówczas nie byłoby prawnie dopuszczalne wykonanie eksmisji bez dostarczenia mu takiego lokalu i do tego czasu byłby uprawniony do pobytu w dotychczasowym mieszkaniu.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym jeżeli nie opróżni Pani dobrowolnie lokalu, to sprawa o eksmisję zostanie skierowana przeciwko Pani do sądu. Sąd w postępowaniu tym orzeknie, czy przysługuje Pani czy też nie uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Co do zasady osoba małoletnia oraz osoba sprawująca nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, nie może być eksmitowana na bruk, sąd winien orzec o prawie do lokalu socjalnego dla takich osób. Jednakże ocena w tym zakresie należy do sądu, gdyż sąd ustala wszelkie okoliczności faktyczne, np. czy osoba taka może zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-08-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.