Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

Czy mogę samodzielnie wynająć mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego? W mieszkaniu tym zamieszkiwałem przed zawarciem związku małżeńskiego. Obecnie mieszkam wraz z żoną w wybudowanym budynku mieszkalnym. Budynek został wybudowany na działce zakupionej przed zawarciem małżeństwa, a następnie na nieruchomość została sporządzona umowa o rozszerzenie współwłasności ustawowej.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, a umowa zawarta jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Z powyższej definicji zatem wynika, że umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:
a)     umowa dotyczy wynajmu lokalu mieszkalnego (mieszkania lub domu),
b)    wynajmującym jest osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu,
c)     umowa jest zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10,
d)    zawarcie umowy najmu musi być zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
 
Jeżeli lokal mieszkalny został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, to co do zasady lokal ten stanowi majątek odrębny małżonka, a tym samym do zawarcia umowy najmu takiego lokalu nie jest wymagana zgoda współmałżonka. Jednakże jeżeli na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie rozszerzyli ustawową wspólność majątkową także na składniki majątku nabytego przed zawarciem małżeństwa, wówczas taki lokal mieszkalny wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. W myśl art. 37 § 1 pkt. 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową prowadzącą do oddania nieruchomości do używania, stąd dla ważności zawartej umowy najmu, wymagana będzie zgoda współmałżonka. Ważność takiej umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-08-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.