Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

Kategoria: Prawo cywilne

Chcę założyć księgę wieczystą swojej nieruchomości. Sprawa spadkowa została przeprowadzona kilka lat temu i rozpatrzona na moją korzyść. Okazało się jednak, że w decyzji sądu jest błąd. Na mój wniosek o sprostowanie, zostało ono sporządzone i wszystko było by w porządku, gdyby nie to, że wszyscy członkowie poprzedniej sprawy muszą zostać zawiadomieni i potwierdzić odbiór dokumentu. Problem w tym, czy wszyscy odbiorą dokument i mieszkają jeszcze pod adresami sprzed kilku lat. Nie mam z rodziną kontaktu i nie wiem co mogę z tym teraz zrobić? Sąd twierdzi, że nie może uprawomocnić dokumentu bez tzw. zwrotek z poczty. Co się stanie jeśli nie odbiorą tego nigdy?

Zgodnie z art. 136 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.  Zatem brak podania aktualnego adresu strony obciąża ją tym skutkiem, że pismo uważane jest za doręczone mimo, że pod adresem wskazanym przez stronę strona już nie przebywa. To na stronie ciąży obowiązek zawiadamiania o każdej zmianie adresu.
Ewentualnie w myśl przepisu art. 144 § 1 k.p.c. możliwe jest także ustanowienie kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane. Warunkiem ustanowienia kuratora jest nieznajomość miejsca zamieszkania strony, a więc stan, w którym nie tylko pierwsze, ale i kolejne doręczenia nie mogą być dokonywane pod wskazany adres, albowiem strona pod tym adresem nie zamieszkuje. Przepis ten stosowany jest jednak przy zainicjowaniu postępowania, późniejszy brak wskazania przez stronę nowego adresu ma rygor z art. 136 k.p.c. a więc w razie zaniedbania podania nowego adresu,  pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wynika to również z treści art. 143 k.p.c. który stwierdza, że jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. W wypadkach, w których ustanowienie kuratora nie jest wymagane (nie wymaga obrony praw), pismo doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie takie staje się skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia.
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym brak wskazania aktualnych adresów stron (uczestników postępowania) nie tamuje jego biegu, gdyż przepisy postępowania cywilnego określają odpowiednie sposoby doręczeń a także skutki, które wynikają z braku wskazania aktualnego adresu. Nie ma zatem możliwości aby nie odebranie pisma spowodowało wstrzymanie biegu postępowania, co najwyżej może je wydłużyć gdy będzie konieczność np. powołania kuratora lub wywieszenie pisma w budynku sadowym.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-08-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.