Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie

Przed dziesięciu laty wziąłem kredyt w banku na samochód. Samochód został zwrócony do komisu i odsprzedany, a część należności przekazana z powrotem do banku. Po dwóch latach dostałem wezwanie do zapłaty na pozostałą część zadłużenia. Zawarłem wówczas ugodę z bankiem i spłacałam w ratach zadłużenie przez prawie pięć lat. Od 2003 roku nie dostałam żadnego pisma z banku informującego o sytuacji zadłużenia czy też wezwania do zapłaty. Trzy lata temu przestałem spłacać zadłużenie czekając na jakieś pismo z banku. W tym roku dostałam raport z BIK, zgodnie z którym dług został odzyskany w połowie 2008 roku, a dokładniej odsprzedany firmie windykacyjnej. Teraz z tejże firmy dostałam wezwanie na kwotę ok 5.000 zł spłaty odsetek od starego kredytu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że wierzytelność prawdopodobnie uległa już przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 118 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy o kredyt, z uwagi na fakt, że roszczenia te związane są z prowadzeniem przez bank działalności gospodarczej, roszczenia te ulegają trzy letniemu okresowi przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W przypadku roszczeń pieniężnych termin wymagalności należy liczyć od dnia w którym miała nastąpić zapłata.
Bieg terminu przedawnienia podlega jednak w określonych przypadkach zawieszeniu lub przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia następuje zgodnie z treścią art. 123 § 1 k.c.:
 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.
Zawarcie ugody stanowi uznanie długu, a więc wówczas nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.  Nadto ugoda przewidywała rozłożenie długu na raty, roszczenie zatem nie było wymagalne. Rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczenia nastąpiło dopiero w przypadku zaprzestania płatności rat wynikających z ugody. Od tego okresu należy liczyć trzy letni okres przedawniania. Jeżeli w tym okresie nie nastąpiło przerwanie bądź zawieszenie terminu przedawnienia roszczenia, uległo ono przedawnieniu, a tym samym można odmówić jego spełnienia powołując się na zarzut przedawnienia.
 
Należy jednak pamiętać, że gdyby zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie było stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, wówczas przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
 
Reasumując, jeżeli zachodzą przesłanki do ustalenia, że roszczenie jest już przedawnione, może Pan złożyć oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawniania i odmówić spełnienia świadczenia.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-07-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.