Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

Kategoria: Prawo cywilne, Prawo karne
Słowa kluczowe: przywłaszczenie

Sprzedałem mieszkanie i wydałem je nabywcy. W mieszkaniu pozostawiłem nową pralkę automatyczną, nowe meble kuchenne i kuchenkę gazową oraz inne urządzenia oraz meble. Nabywca odmawia wydania tych rzeczy i użytkuje je mimo, że sprzedaż dotyczyła tylko pomieszczeń mieszkalnych. Co mogę zrobić aby odzyskać swoje rzeczy?

Zasadniczo są dwie drogi – złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub skierowanie powództwa na drogę cywilną. W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do działań na drodze prawnej winien Pan wezwać nabywcę do wydania Panu rzeczy stanowiących Pana własność. Wezwanie takie winien Pan doręczyć tej osobie na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), wyznaczając termin do dobrowolnego wydania rzeczy. W przypadku braku dobrowolnego wydania rzeczy, może Pan dokonać zgłoszenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Przestępstwo przywłaszczenia sobie cudzej rzeczy określone zostało w art. 284 k.k. (kodeksu karnego). Przestępstwo to posiada także swój odpowiednik w Kodeksie wykroczeń w art. 119 § 1 k.w. Granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem stanowi wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru. Przedmiotem przywłaszczenia z art. 284 k.k. może być zatem rzecz, której wartość przekracza określoną w art. 119 § 1 KW kwotę 250 złotych albo 75 złotych, gdy przedmiotem przywłaszczenia jest drzewo wyrąbane lub powalone w lesie - z wyłączeniem wypadków, w których ww. "progowe" wartości mienia nie mają znaczenia dla bytu przestępstwa z art. 284 k.k.
W toku postępowania karnego organy ścigania dokonają niezbędnych ustaleń oraz zbierają materiał dowodowy, który stanowić będzie podstawę do wniesienia aktu oskarżenia oraz skazania sprawcy. W wyroku skazującym sąd oprócz kary pozbawienia wolności, jej ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało zapłatę Panu równowartości pojazdu jaki Pan utracił.  
Także zniszczenie mienia ma stanowi przestępstwo lub wykroczenie. Zgodnie z art. 288 § 1 k.k. osoba, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo to także ma swój odpowiednik w kodeksie wykroczeń. Wykroczenie z art. 124 § 1 k.w. to "umyślne zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli szkoda nie przekracza 250 zł", natomiast gdy szkoda jest wyższa - czyn kwalifikuje się jako przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k.
 
Oczywiście może Pan także wybrać zamiast zawiadamiania organów ścigania o popełnionym przestępstwie wybrać drogę dochodzenia swoich praw na drodze powództwa cywilnego, kierując odpowiedni pozew do sądu. Musi Pan jednak pamiętać, że powództwo takie podlegać będzie opłacie sądowej, a w toku postępowania ciężar dowodu będzie spoczywał na Panu jako powodzie. Będzie Pan musiał w tym postępowaniu udowodnić wszelkie okoliczności jakie wiążą się z dochodzonym roszczeniem. Z tego też powodu, jeżeli czyn sprawcy może być zakwalifikowany jako przestępstwo, wówczas korzystniejszym rozwiązaniem może być skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-07-08
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo karne
Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.