Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument

Chciałem rozwiązać umowę z telewizją cyfrową ale w rozmowie telefonicznej zostałem przekonany do pozostania i zgodziłem się na przedłużenie umowy. Aneks obowiązuje od 1 lipca 2010 do 31 grudnia 2011. Byłem przekonany, że jest to traktowane tak samo jak podpisanie umowy przez telefon tj. będę miał 10 dni na rezygnację z tego zobowiązania. Po wysłaniu pisma do telewizji cyfrowej otrzymałem odpowiedź, że zapis o możliwości odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko w przypadku zawierania umowy a nie jej przedłużania. Czy nie przysługuje mi prawo do rezygnacji z aneksu w ciągu 10 dni?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W myśl art. 5 ustawy o ochronie praw konsumentów, przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów o charakterze ciągłym lub okresowym.
Ustawa ma chronić konsumenta przed zawieraniem umów przy braku prawidłowej informacji, niezapoznania się ze wszystkimi postanowieniami umownymi, lub zawierania umów pod wpływem namowy lub chwilowych nieprzemyślanych decyzji. Warunki takie jednak już nie zachodzą, w przypadku przedłużania czasu obowiązywania umowy, gdyż konsument taką decyzję podejmuje świadomie, wiedząc dokładnie jaka usługa będzie świadczona, jakie są warunki umowne. Z tego też względu wyłączone jest prawo konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Nie oznacza to jednak, że konsument pozbawiony jest możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli. W razie złożenia oświadczenia woli istnieje możliwość powołania się na błąd co do treści czynności prawnej§ 1 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. . Najogólniej mówiąc błąd to mylne przeświadczenie o elementach stanu faktycznego, które miało wpływ na dokonanie czynności prawnej. Błędem będzie również zwykła pomyłka co do treści oświadczenia woli. Zgodnie z art. 84
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Zgodnie z art. 88 § 1 k.c. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winien Pan złożyć na piśmie oświadczenie, że uchyla się Pan od skutków złożonego przez siebie oświadczenia woli o przedłużeniu umowy, z uwagi na błąd co do treści czynności prawnej. W uzasadnieniu może Pan wskazać, że był Pan w błędnym przekonaniu, że zawierał Pan nową umowę. Może Pan wskazać, że gdyby nie składał Pan oświadczenia o zawarciu aneksu pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. O tym, że działał Pan pod wpływem błędu druga strona jak widać wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć, skoro teraz informuje Pana, że prawo do odstąpienia od umowy Panu nie przysługuje. Musi Pan jednak pamiętać, że oświadczenie takie jest skuteczne z chwilą z jaką dotrze ono do drugiej strony. Z tego też względu najlepiej gdyby oświadczenie takie doszło w terminie w jakim wchodzi w życie aneks do umowy.   
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-06-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: konsument
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.