Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odsetki

W roku 2009 jeden z klientów nieterminowo wywiązywał się z obowiązku płatności w ustalonym terminie 30 dni. Należności były regulowane nawet z półrocznym opóźnieniem. Czy w tym przypadku przysługuje przedsiębiorcy prawo żądania spłaty odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań? Zaznaczam, iż nie było sporządzonej umowy handlowej oraz nie wystawiono wezwania do zapłaty, gdyż w rozmowach telefonicznych dłużnik deklarował częściowe spłaty zobowiązań.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i ani wierzyciel nie może z góry zrzec się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, ani dłużnik nie może w tym zakresie podnosić żadnych zarzutów. Wierzyciel może jednak odstąpić od żądania zapłaty odsetek, które już powstały w związku z opóźnieniem w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 stycznia 2005 roku sygn. akt I ACa 869/04 stwierdzając, że instytucja odsetek za opóźnienie jest swoistą "sankcją cywilną" za sam fakt niespełnienia świadczenia pieniężnego w terminie. Jest to zarazem sankcja ustawowa i  bezwzględnie obowiązująca, wobec czego strony stosunku zobowiązaniowego nie mogą jej umownie wyłączyć - bo nie mieści się to zarazem w zapisie art. 353 [1] k.c., który nie pozwala stronom umowy ułożenia stosunku prawnego wbrew przepisom ustawy (Kodeksu cywilnego).
 
Reasumując, wierzyciel w razie zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego ma zawsze prawo domagać odsetek. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. W opisanym zatem stanie faktycznym, nawet jeżeli dłużnik spełnił świadczenie, to za okres od czasu jego wymagalności wierzyciel może żądać zapłaty odsetek. Jedyną przeszkodą jaka może powstać w domaganiu się odsetek, to ich przedawnienie. Zasadniczo odsetki za opóźnienie w zapłacie przy umowie sprzedaży przedawniają się z upływem lat 3, licząc od chwili wymagalności świadczenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2004 roku sygn. akt II CK 175/04 podkreślił, że roszczenie o odsetki ma charakter okresowy, a z każdym dniem zwłoki w zapłacie należności głównej powstaje po stronie wierzyciela roszczenie o zapłatę odsetek za ten dzień. Gwoli ścisłości można dodać, że istnieje także uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 roku sygn. akt III CZP 37/2003 zgodnie z którą, roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem lat dwóch.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-06-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odsetki
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.