Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: renta, zajęcie

Mam przyznaną z ZUS rentę rodzinną. Obecnie komornik prowadzi egzekucję w stosunku do mojej osoby. Z tego, co wiem, renta rodzinna nie podlega żadnej egzekucji komorniczej. Czy to prawda? Czy komornik może zająć świadczenia z tytułu renty rodzinnej?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt. 6 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738).
W przypadku świadczeń otrzymywanych w postaci renty rodzinnej, właściwe zastosowanie mają przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Przepisy ustawy określają zasady przyznawania świadczeń, a także przepisy o egzekucji przyznanych świadczeń emerytalnych i rentowych. Są to przepisy szczególne w stosunku do uregulowań kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 139 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach, ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, także sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
 
Zasadniczo potrącenia, mogą być dokonywane, w następujących granicach:
 1. świadczeń alimentacyjnych, - do wysokości 60% świadczenia;
 2. należności egzekwowanych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, albo odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50% świadczenia;
 3. innych egzekwowanych należności - do wysokości 25% świadczenia.
Potrącenia, nie mogą jednak przekraczać:
 1. 50% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności stwierdzone tytułem wykonawczym,
 2. 60% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
 3. 65% miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności, z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w donnach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
Ustawa o emeryturach i rentach określa także, że emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej:
1)    50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:
a)     należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b)    należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
c)     należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2)      60% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności nienależnie pobranych zasiłków, wypłaconych zaliczek z tytułu zasiłków,
3)      20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w donnach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
 
W opisanym stanie faktycznym organ egzekucyjny egzekwujący roszczenie wynikające z tytułu wykonawczego może dokonać zajęcia także renty rodzinnej, jeżeli jest ona wyższa niż 50% najniższej emerytury lub renty. Od 1 marca 2010 roku wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinny wynosi 706,29 miesięcznie. Nie podlega zatem egzekucji kwota 353,15 zł. Ponad tą kwotę egzekucja może być prowadzona w oparciu o tytuł wykonawczy.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-05-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.