Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

Odziedziczyłam gospodarstwo rolne. Jest ono oddalone dość daleko od mojego miejsca zamieszkania. Gdy przyjechałam do miejscowości gdzie jest gospodarstwo, żaden z sąsiadów nie chciał mi powiedzieć kto używa nasze grunty. Jak się zabezpieczyć by nie doszło do tego, że po 30 latach od śmierci spadkodawcy, obecni dzicy użytkownicy wystąpią do sądu o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Obecnie ja opłacam wszelkie podatki od nieruchomości.

Aby doszło do zasiedzenia, zgodnie z art. 172 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem musi posiadać nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, wówczas musi być posiadaczem samoistnym przez lat trzydzieści.
 
Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Czyli posiadaczem samoistnym jest to ten, kto może faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy, może również rzeczą rozporządzać. Posiadacz tak, jak właściciel, powinien wykonywać swoje władztwo w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem owego władztwa faktycznego. Posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje rzecz drugiemu w posiadanie zależne (art. 337 k.c). Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania, a posiadanie przywrócone poczytuje się za nieprzerwane (art. 340 i 345 k.c.). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07.04.1994 roku sygn. akt III CRN 18/94 orzekł, że dla posiadania sprawą istotną jest sama możliwość wykonywania władztwa - bez potrzeby wytaczania np. powództwa o przywrócenie posiadania.
 
 
Zasadniczo w przypadku zasiedzenia, sąd każdorazowo ocenia całokształt dokonanych ustaleń faktycznych w sprawie, oceniając czy w konkretnym przypadku można zakwalifikować posiadanie jako samoistne oraz czy miało ono charakter nieprzerwany. Jak wyżej wskazano posiadacz samoistny musi zachowywać się jak właściciel, uzewnętrzniać swoje władztwo nad rzeczą. Stanowisko takie w postanowieniu z dnia 28.02.2002 roku sygn. akt III CKN 891/00 zajął Sąd Najwyższy, który orzekł, że obejmując działkę we władanie, a następnie grodząc i zabudowując ten teren, wnioskodawca w sposób pewny uzewnętrznił wolę władania działką. Okoliczność ta ma znaczenie przesądzające o wyniku sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności, zważywszy, że nawet wówczas, gdy posiadacz wie, że włada rzeczą cudzą, ale chce się utrzymać w posiadaniu i czyni to w taki sposób, jakby był właścicielem, zyskuje przymiot posiadania samoistnego. Takie cechy władania odpowiadają wymaganiu art. 336 k.c. Również dla skuteczności przekształcenia posiadania zależnego w samoistne wymagane jest, aby posiadacz uczynił to jawnie, czyli zamanifestował zmianę w sposób widoczny dla otoczenia. Sama natomiast świadomość posiadania samoistnego nie może być uznana za wystarczająca, a co za tym idzie jest prawnie bezskuteczna[1].
 
 
Reasumując, jeżeli nie chcą Państwo doprowadzić do zasiedzenia nieruchomości przez inną osobę, nie wystarczy opłacanie podatków. Muszą Państwo podejmować wszelkie czynności związane z faktycznym korzystaniem z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc dotyczy to pobierania pożytków lub rozporządzania rzeczą (wydzierżawić, wynająć). Ponadto jeżeli właściciel chce przerwać bieg zasiedzenia które biegnie, może zwrócić się do posiadacza aby dobrowolnie z niego zrezygnował, a jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, należy wnieść do sądu powództwo windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna

 


[1] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2004 roku sygn. akt II CK 550/03
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zasiedzenie, posiadacz samoistny, posiadanie w dobrej wierze, posiadacz zależny, nieruchomość, zasiedzenie w dobrej wierze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.