Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

Od dwóch lat mieszkam w Wielkiej Brytanii wraz z 6 letnią córką. Moja żona chcę abym podpisał oświadczenie, które brzmi - uznaje jurysdykcję sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, także w zakresie orzekania co do wykonania władzy rodzicielskiej wobec córki. Czy jeśli podpiszę takie oświadczenie, sąd będzie mógł bez mojego udziału i późniejszej zgody decydować o losach mojej 6 letniej córki na podstawie tego jednego podpisu? Czy jeśli złożę podpis będzie on traktowany jako jednorazowa zgoda, czy do wszystkich przyszłościowych spraw? Jakie konsekwencje wiążą sie z podpisaniem oświadczenia o jurysdykcji sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, w tym także w zakresie orzekania co do wykonywania władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z art. 11031 § 1 k.p.c sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
 1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.
Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.
 
Ponadto w myśl Rozporządzenia rady (WE) nr  1347/2000  1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków, rozporządzenie stosuje się do postępowań cywilnych dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa oraz do postępowań cywilnych dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków w związku z postępowaniami w sprawach małżeńskich.
 
Również ustawa z dnia 12 listopada 1965 roku Prawo prywatne międzynarodowe (p.p.m.), określa prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Zgodnie z art. 18 p.p.m. dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu lub separacji. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Natomiast w myśl art. 19 § 1 p.p.m. stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem podlegają prawu ojczystemu dziecka.
 
Przepisy prawa określają zatem jurysdykcję prawa w przypadku międzynarodowych stosunków prywatnych w zakresie orzekania o rozwodzie, a także stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi. Są to przepisy powszechnie obowiązujące, co oznacza że nie można ich zmienić poprzez umowę na sąd. Strony nie mogą zmieniać właściwości wyłącznej. Powyższe wynika z treści art. 2 § 1 p.p.m. - jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa. Sąd zawsze z urzędu zobowiązany jest do zbadania właściwości miejscowej, a w razie stwierdzenia braku takiej właściwości winien sprawę przekazać sądowi właściwemu. Bez względu jednak na ustaloną właściwość miejscową sądu, w przypadku gdy będzie prowadzone postępowanie z zakresu spraw pomiędzy rodzicami i dziećmi, jeżeli rodzic nie ma ograniczonej lub nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, będzie on informowany o złożonych wnioskach i prowadzonych postępowaniach.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.