Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współmałżonek nie jest zobowiązany do spłaty długów zaciągniętych bez jego zgody przez drugiego małżonka

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: długi

Czy jestem zobowiązany spłacać kredyty zaciągnięte w kilkunastu bankach przez małżonka. Te kilkanaście kredytów zaciągniętych było bez mojej wiedzy i na niewiadomy cel. Posiadamy wspólność oraz majątek w postaci wspólnego mieszkania. Dochód zadłużonego małżonka wynosi 850 zł a suma rat kredytowych wynosi ponad 3.5 tys. złotych miesięcznie.

Najpierw należy zaznaczyć, że jeżeli tytuł egzekucyjny, przeciwko dłużnikowi powstał przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli przed dniem 20.01.2005 roku, wówczas do postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, a co za tym idzie również do postępowania egzekucyjnego, stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji, natomiast jeżeli tytuł egzekucyjny powstał po dniu 20.01.2005 roku, do postępowania tego powinny być stosowane przepisy znowelizowane, a wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, oddalony. Nowelizacja zawiera korzystniejszą z punktu widzenia małżonka dłużnika sytuację. Z uwagi, że w opisanym stanie faktycznym nie zostało określone w jakim czasie powstał tytuł egzekucyjny przyjmujemy, że nastąpiło to po wejściu w życie noweli.
 
Jeżeli współmałżonek zaciągnął zobowiązanie kredytowe bez zgody współmałżonka, wówczas odpowiedzialność za te długi spoczywa na tym małżonku, który zaciągał kredyt. Zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 787 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, gdy zobowiązania kredytowe zostały zaciągnięte bez zgody współmałżonka, wierzyciel nie będzie w stanie uzyskać klauzuli wykonalności na Panią jako współmałżonka, a tym samym nie będzie mógł prowadzić w stosunku do Pani egzekucji ani do składników majątku wspólnego małżonków, poza wynagrodzeniem małżonka, ze składników majątku osobistego dłużnika, oraz z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-14
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: długi
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.