Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Egzekucja sądowa w przypadku zaciągnięcia kredytu tylko przez jednego z małżonków

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja

Mój mąż pozaciągał kredyty w różnych bankach bez mojej wiedzy i zgody. Jego emerytura jest za mała na pokrycie tych zobowiązań. Czy moją pensje może zająć komornik? Majątkiem wspólnym jest mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Czy mogę być zmuszona do jego sprzedaży przez komornika?

Jeżeli nie wyraziła Pani zgody na zaciągniecie zobowiązań kredytowych, to zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że wierzyciel nie może zająć Pani wynagrodzenia za pracę, jeżeli nie wyraziła Pani zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Tylko w przypadku gdyby małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków (wynagrodzenie każdego z małżonków, stanowi majątek wspólny małżonków, co wynika wprost z treści art. 31 § 2 ust. 1 k.r.o.), poza możliwością zajęcia przysługującego małżonkowi, będącego dłużnikiem jego wynagrodzenia. Wierzyciel nie może także żądać zaspokojenia ze wspólnego mieszkania małżonków, które należy do ich majątku dorobkowego (objętego wspólnością ustawową).
 
Natomiast może się zdarzyć, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko jednemu z małżonków wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, może skierować egzekucję do określonego przedmiotu jako należącego wyłącznie do jego dłużnika (współmałżonka), wówczas drugi małżonek może wytoczyć na podstawie art. 841 k.p.c. powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji twierdząc, że przedmiot ten wchodzi w skład jego majątku odrębnego. W takim przypadku, sąd po dokonaniu stwierdzenia, że przedmiot ten jest objęty wspólnością ustawową, oddala powództwo.
 
Także w myśl art. 42 k.r.o. wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-29
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.