Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska

Występuję o rozwód za obopólną zgodą. Powierzam opiekę rodzicielską nad naszą córką żonie. Jednocześnie chcę ustanowić kuratora dla córki by mieć wpływ na wychowanie dziecka i możliwość korekty decyzji żony (wspólnie z kuratorem).

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem przez jednego z nich. Władza rodzicielska powinna być wykonywana przez rodziców w taki sposób, jak wymaga tego dobro dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców, każde z nich zobowiązane jest i uprawnione do jej wykonania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.Kurator powoływany jest obligatoryjnie przez sąd opiekuńczy, w przypadku gdy żadne z rodziców nie może reprezentować interesów dziecka. W szczególności reprezentować dziecka rodzice nie mogą w następujących sprawach:

 • przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą,
 • przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania (art. 106 KRIO).

Powołanie kuratora fakultatywne może nastąpić także w przypadku, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone. Sąd opiekuńczy wydaje wówczas odpowiednie zarządzenia, w szczególności może poddać wykonanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora (art. 109 § 2 ust. 3 KRIO). Powołanie kuratora jest szczególnym środkiem, który stosuje sąd – w przypadku ustanowienia kuratora sąd zawiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdanie dotyczące sytuacji rodziny i udzielenia pomocy, a także współpracuje z kuratorem sądowym. W przypadku gdy dobro małoletniego jest zagrożone, sąd może zarządzić o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zatem w piśmie procesowym należy złożyć wniosek o poddanie wykonania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora, uzasadniając zagrożenie dobra dziecka. Proszę pamiętać, że może Pan jeżeli uważa Pan że dobro dziecka może być zagrożone, złożyć także wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki i przyznanie Panu opieki nad dzieckiem. Ustanowienie kuratora dotyczy sytuacji zasadniczo, gdy żaden z rodziców nie wykonuje władzy rodzicielskiej, lub władza ta jest ograniczona albo władza ta nie jest wykonywana w odpowiedni sposób przez rodziców. Gdy jeden z rodziców nie wykonuje tej władzy w sposób odpowiedni, drugi rodzic jest zobowiązany do jej wykonywania, chyba że sąd tą władzę mu ograniczył.
Pojęcie dobra dziecka nigdzie nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Zatem sąd rozstrzyga o tym, czy w danym przypadku dobro to jest zagrożone lub naruszone na podstawie zebranego materiału dowodowego. W uzasadnieniu wniosku o ustanowienie kuratora musi Pan wskazać, na takie sytuacje związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez matkę dziecka, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, lub jego prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu. Na poparcie tych twierdzeń musi Pan podać okoliczności i inne dowody (np. zeznania świadków).

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-09-10
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.