Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zajęcie

Miałem wymagalny dług, gdzie komornik prowadził egzekucje w stosunku do mojej osoby, dokonując m. in. przysługujących mi w spółce z o. o. udziałów. Dokonałem jednak zapłaty całości długu z tytułu egzekucyjnego przekazem pocztowym na konto komornika, w tytule podając sygnaturę akt, której ta wpłata dotyczy. Następnego dnia w kancelarii notarialnej sprzedałem moje udziały innej firmie. Nowy właściciel wystąpił z wnioskiem do sądu o dokonanie zmian w KRS. W dniu wczorajszym otrzymałem postanowienie z Sądu Rejonowego informujące mnie, że sąd odmawia dokonania zmian w KRS uzasadniając, że nie mogłem sprzedać udziałów gdyż były one zajęte przez komornika, i mogę jedynie złożyć skargę do sądu. Czy spłacając całość zajęcia (czyli dług ten nie istniał) mogłem sprzedać te udziały?

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne

Zasadniczo rozporządzenie prawem po dokonaniu zajęcia przez organ egzekucyjny nie powinno mieć miejsca. Zgodnie z art. 910 § 1 pkt. 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), do egzekucji z praw majątkowych komornik przystąpi przez zajęcie prawa. W tym celu komornik zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa. Ponadto w myśl art. 9113 k.p.c. zajmując udział wspólnika w spółce handlowej komornik powiadamia o zajęciu spółkę oraz zgłasza ten fakt sądowi rejestrowemu. Jednocześnie sama zapłata długu nie powoduje automatycznego wygaśnięcia zajęcia. Komornik winien zawiadomić o tym, że w związku z zapłatą zwalnia spod zajęcia zajęte w toku egzekucji prawo. Wówczas rozporządzenie nim nie doznaje żadnych ograniczeń. Nie mniej jednak zbycie zajętego udziału powoduje wprawdzie negatywne konsekwencje dla nabywcy zajętego udziału, polegające na tym, że będzie musiał znosić sytuację, że wierzycielowi egzekwującemu przysługują korzyści majątkowe wynikające z udziału (art. 885 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c., w zw. z art. 909 k.p.c. stosowanym odpowiednio).
Zbycie to jest jednak ważną czynnością prawną rodzącą wszystkie skutki materialne związane z przejściem własności udziału na jego nabywcę. Do momentu egzekucyjnej sprzedaży udziału jego nabywca winien być zatem traktowany jako wspólnik spółki, której udziały zostały zajęte, pod warunkiem oczywiście, że spółka została zawiadomiona o przejściu własności udziału.
Spółka powinna odmówić wpisu do księgi udziałów nowego wspólnika, tylko gdy nabywca udziału nie wie o zajęciu, a przede wszystkim winna go powiadomić o dokonanym zajęciu. Jeżeli jednak zajęcie udziału jest ujawnione w aktach rejestrowych spółki lub, co więcej, nabywca wyrazi zgodę na nabycie zajętego udziału, spółka winna wpisać go jako wspólnika do księgi udziałów, a sąd rejestrowy winien dokonać stosownej zmiany w KRS. Powyższy obowiązek ciąży na spółce, aż do chwili zarządzenia sprzedaży zajętego udziału. Wymienione wnioski dotyczą również wyrażania przez spółkę zgody na zbycie zajętego udziału.
 
Reasumując naszym zdaniem sprzedaż zajętych udziałów w spółce z ograniczoną możliwością jest prawnie skuteczna (niezależnie od kwestii spłaty długu), o ile dopełnione zostały wszelkie wymogi związane z przejściem na nabywcę takich udziałów. Jednakże w aktach rejestrowych, do chwili zwolnienia udziałów spod zajęcia przez organ egzekucyjnych, nadal widnieć będzie wzmianka o dokonanym zajęciu, sąd rejestrowy jednak winien dokonać zmian w KRS. Spółka może zatem zaskarżyć postanowienie sądu odmawiające dokonania zmian w KRS na tej podstawie, że przeniesienie własności zajętych udziałów było bezskuteczne, o ile zostały dopełnione wszelkie inne formalności związane ze zbyciem.  
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-05-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zajęcie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.