Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wznowienie

W 2005 prowadziłam auto, doszło do kolizji. Po jakimś czasie okazało sie w ubezpieczalni, że ubezpieczenie OC było nie ważne, a właścicelka auta przyznała się mi, że przerobiła cyfry. Potem z UFG przyszła do zapłaty kara za brak OC i odszkodowania dla pozostałych uczestników kolizji, co dało bardzo dużą sumę. Próbowałam wyjaśniać UFG, że nie wiedziałam o braku OC. Ja nie mając adwokata sprawę przegrałam i sąd zasądził spłatę solidarnie wobec mnie i właścicielki samochodu na rzecz UFG. Apelacji nie złożyłam bo wyjechałam za granicę. Wszczęto egzekucje wobec mnie, ale komornik odesłał postanowienie do UFG o bezskuteczności egzekucji, bo nie pracuje i nie mam majątku. Cały czas rosną odsetki u komornika. Kiedy przysługuje przedawnienie w tej sprawie i czy mogę ponownie wnieść sprawę do sądu, bo mam świadka odnośnie podrobienia OC.

Przede wszystkim sprawa została prawomocnie zakończona, a zgodnie z art. 366 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Prawomocny wyrok korzysta z powagi rzeczy osądzonej w znaczeniu przedmiotowym. O tym, czy w nowym procesie chodzi o tę samą, czy też inną podstawę faktyczną sporu, decyduje stan faktyczny, jaki istniał w chwili zamknięcia rozprawy w poprzednim procesie, a nie to, czy strona istniejące i istotne dla rozstrzygnięcia sprawy fakty zgłosiła (tzw. prekluzja faktów w procesie). Jeżeli zatem nie zgłosiła ona twierdzeń co do okoliczności faktycznej, która już istniała i dlatego jej żądanie nie zostało uwzględnione nie może wystąpić z nowym powództwem przeciwko temu samemu podmiotowi chociażby wykazała, że nie przytoczyła pominiętej okoliczności bez swej winy.
Powyższe oznacza, że nie może być wszczęte ponowne postępowanie w tej samej sprawie o to samo roszczenie. Jedyna możliwość to wznowienie postępowania sądowego w tej sprawie, ale muszą zaistnieć określone w k.p.c. przesłanki do takiego wznowienia. Zgodnie z art. 403 k.p.c. postępowanie może zostać wznowione w szczególności na tej podstawie, że:
 1. wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym,
 2. wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa,
 3. w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu,
 4. w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego; w tym wypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżony wyrok, lecz są również z urzędu inne prawomocne wyroki dotyczące tego samego stosunku prawnego,
Na podstawie opisu stanu faktycznego obecnie nie można stwierdzić, że zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania. W przedmiotowej sprawie winno zostać najpierw wszczęte postępowanie karne, w którym ustalone zostałyby fakty dające możliwość wznowienia postępowania cywilnego. Wynika to z treści art. 404 k.p.c., który stwierdza, że z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.
 
Przedawnienie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu następuje z upływem lat 10, jednakże bieg terminu przedawnienia może być zawieszany oraz przerwane, a po przerwaniu przedawnienie biegnie od nowa. W sumie wszczynając np. egzekucję sądową przed upływem biegu terminu przedawniania, wierzyciel jakim jest UFG może skutecznie nie dopuścić do przedawniania roszczenia.
 
Porady prawne
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA (więcej szczegółów - http://www.serwisprawa.pl/zlec-sprawe-adwokatowi).
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-03-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wznowienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.