Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustanowienie służebności przesyłu

Przez moją działkę przechodzi przyłącze gazowe do innego budynku. Uniemożliwia mi to wybudowanie domu. Gazownia twierdzi że, przyłącze przenieść muszę na swój koszt. W księdze wieczystej nie ma wpisu o służebności. Jakie mam możliwości wymuszenia na gazowni przeniesienia przyłącza na jaj koszt?

Obecnie mamy w opisanym przypadku korzystanie bezumowne z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Wprowadzone jednak zostały zmiany do kodeksu cywilnego, które od dnia 03 sierpnia 2008 roku, przewidują tzw. służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 k.c.(kodeksu cywilnego) służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, a polega ono na tym, że przedsiębiorca, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (tzw. urządzenia przesyłowe), może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
Wprowadzenie zasady, że służebność przesyłu może być zastosowana nie tylko do takich stanów faktycznych, w których urządzenia przesyłowe już istnieją, ale również do takich, w których przedsiębiorca urządzenia te zamierza wybudować w przyszłości, pozwala zarówno na objęcie nową regulacją tzw. zaszłości, jak i da możliwość wykorzystania jej dla zabezpieczenia interesu prawnego przedsiębiorcy już w fazie planowania inwestycji.
 
Zasadniczo ani właściciel nieruchomości ani przedsiębiorstwo przesyłowe nie może sprzeciwić się zawarciu umowy o służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.  
Podobnie jeszcze przed nowelizacją kodeksu cywilnego, z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynikało, że zakład który jest właścicielem urządzeń przesyłowych, ma prawo do trwałego korzystania z gruntu. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, nie mogą na drodze sądowej domagać się ani zdemontowania urządzeń ze swojej nieruchomości, ani wynagrodzenia za bezumowne z niej korzystanie. Nie ma zatem możliwości nakazania przeniesienia przyłącza na koszt zakładu przesyłowego, chyba że wykaże Pan, że obecna służebność przesyłowa (choćby i bezumowna), jest nadmiernym dla Pańskiej nieruchomości obciążeniem. Zgodnie z art. 288 k.c. służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Art. 291 k.c. daje podstawę prawną do zmiany służebności, jeżeli po jej ustanowieniu powstała ważna potrzeba gospodarcza. Można wówczas żądać zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.
Generalnie orzecznictwo sądu w tej kwestii nie jest jednolite. W wyroku z dnia 9 marca 2007 roku, Sąd Najwyższy wskazał, jakie ewentualnie roszczenia mogą przysługiwać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu gruntu, na którego nieruchomości urządzenia przesyłowe się znalazły. Możliwe jest także domaganie się odszkodowania za pogorszenie nieruchomości. Jednak jak stwierdził Sąd Najwyższy, domagać się odszkodowania można wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej, właściciel nie może się zwrócić o odszkodowanie do sądu cywilnego (sygn. akt II CSK 425/07).  
W kolejnym wyroku, z 27 marca 2007 roku Sąd Najwyższy przyjął, że właściciel, na którego nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe, nie może się domagać wynagrodzenia za korzystanie z jego gruntu. Roszczenie takie bowiem przysługuje mu tylko w razie pozbawienia go faktycznego władztwa nad rzeczą.
 
Reasumując, proponujemy wystąpić do zakładu przesyłowego o zmianę przebiegu przyłącza na koszt zakładu przesyłowego, wskazując na utrudnienia jakie obecnie powoduje dla Pańskiej nieruchomości obecne przyłącze. Może Pan jednocześnie wystąpić, z propozycją zawarcia umowy i ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem (już na nowych warunkach - w nowym przebiegu), a jeżeli zakład przesyłowy nie wyrazi zgody na Pańskie warunki, zasadniczo jedyna możliwość to droga sądowa, ale tak jak powiedzieliśmy orzecznictwo sądów w tym zakresie nie jest jednolite.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-02-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: służebność, służebność przesyłu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.