Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

Brat mojej mamy przepisał mi mieszkanie i tylko dla siebie zaznaczył dożywotnią służebność osobistą. Wszystko było by dobrze, gdyby nie fakt, że mieszka tam jeszcze jedna osoba, która jest tam zameldowana. Zameldował go wcześniej mój wujek, który przepisał mi to mieszkanie. Ja chciałam się teraz tam wprowadzić wraz z rodziną, a osoba ta nam to utrudnia, bo nie chce się wyprowadzić. Czy mogę go wymeldować sama, w jaki sposób mogę ten problem rozwiązać?

Należy odróżnić zameldowanie od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek nie ma nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym.
Tak samo wygląda sprawa z wymeldowaniem. To osoba zameldowana, gdy kończy pobyt w określonej nieruchomości (a nie właściciel) jest zobowiązana dopełnić obowiązku meldunkowego. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba ta nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości w myśl art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że osoba zajmuje lokal mieszkalny bez posiadania tytułu prawnego, a jedynie na podstawie zgody poprzedniego właściciela lokalu mieszkalnego. Zasadniczo w takim przypadku należy wezwać tą osobę do opuszczenia lokalu, zakreślając termin w jakim mają to uczynić. Dla celów dowodowych wezwanie takie winno zostać sporządzone na piśmie. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu jaki byłby płacony przez te osoby, gdyby lokal mieszkalny zajmowały na podstawie odpowiedniej umowy najmu.
 
Jeżeli osoba zamieszkująca lokal bez tytułu prawnego nie będzie chciała dobrowolnie opróżnić lokalu, może Pani wytoczyć przeciwko tej osobie powództwo o eksmisje. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Jeżeli gmina takiego lokalu socjalnego nie dostarczy, może Pani wówczas zażądać od gminy stosownego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
1)   kobiety w ciąży,
2)   małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej  lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
3)   obłożnie chorych,
4)   emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
5)   osoby posiadającej status bezrobotnego,
6)   osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-02-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.