Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zachowek

Na ile jest skuteczne, zrzeczenie sie prawa do zachowku, przez osobę uprawnioną, w formie oświadczenia i czy forma oświadczenia jest wystarczająca by uniknąć przyszłych roszczeń, w przypadku wniesienia powództwa o zachowek mimo wcześniej złożonego oświadczenia.

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
 
Przepisy prawa nie przewidują wprost możliwości zrzeczenia się prawa do zachowku, ale zachowek jest prawem osoby uprawnionej, a tym samym osoba ta może z tego prawa skorzystać ale nie musi. Roszczenie z tytułu zachowku nie jest dziedziczone, a przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten także należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.
 
Zrzeczenie się roszczenia jest możliwe jako pewne zobowiązanie się uprawnionego do tego, aby w przyszłości nie dochodził od zobowiązanego określonego roszczenia. Takie zrzeczenie jest możliwe poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy lub jednostronnym pisemnym oświadczeniu uprawnionego, w którym zrzeka się on w przyszłości dochodzenia tego roszczenia o zachowek.
Na gruncie postępowania cywilnego, zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. W przepisie tym (art. 203 § 1 k.p.c.) chodzi jedynie o zrzeczenie się przez powoda roszczenia w znaczeniu procesowym. Oznacza to niemożność skutecznego dochodzenia w przyszłości mogącego istnieć roszczenia materialnoprawnego. Zrzekając się roszczenia procesowego powód rezygnuje bowiem ze zbadania jego zasadności w tym samym stanie faktycznym i wobec tego samego pozwanego. W razie ponownego wytoczenia powództwa o to samo roszczenie i przeciwko temu samemu dłużnikowi (pozwanemu) sąd powinien wydać wyrok oddalający powództwo, jeżeli dłużnik powoła się na wcześniejsze cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia przez powoda w poprzednim procesie.
 
W przypadku umownego zrzeczenia się roszczenia (lub oświadczenia uprawnionego), taki dokument zawierający oświadczenie w tym zakresie może być przedstawiany przez uprawnionego do zachowku jedynie jako środek dowodowy. Zrzeczenie się roszczenia nie gwarantuje nie dochodzenia w przyszłości przez uprawnionego prawa do zachowku. Zgodnie z art. 203 § 4 k.p.c. sąd może uznać za niedopuszczalne zrzeczenie (w postępowaniu sądowym, per analogia także poza nim) lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Podstawą zatem do oceny skuteczności zrzeczenia się roszczenia nie są tylko przepisy prawa, ale także zgodność tego zrzeczenia się z zasadami współżycia społecznego (np. zrzeczenie się roszczenia w zamian za zapłatę określonej sumy lub przekazanie innych praw majątkowych będzie inaczej traktowane niż zrzeczenie się roszczenia bez żadnego ekwiwalentu dla uprawnionego).

Zgodnie z art. 1007 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu, a roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku. Tym samym, jeżeli uprawniony do zachowku w powyższym terminie nie skorzysta ze swojego prawa do żądania należnego mu zachowku, osoba zobowiązana (spadkobierca lub obdarowany), będzie mógł skutecznie uchylić się od ciążącego na nim obowiązku związanego z zachowkiem, poprzez powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia.

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-01-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zachowek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.