Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odrzucenie spadku

Moja córka przebywa za granicą i nie może wrócić do kraju, a zmarł mój dziadek i wszyscy z rodziny odstąpiliśmy od spadku ponieważ zostawił jedynie w spadku długi bankowe. Trzeba to załatwić w terminie 6 miesięcy. Moja córka nie zdąży wrócić do kraju, a tam są to duże koszty żeby tam mogła to załatwić . Proszę o poradę co będzie jeśli teraz nie odstąpi od spadku, a w ciągu roku wróci. Czy może to jakoś załatwić po powrocie?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.
 
Zgodnie z art. 1015. § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Decydującym zatem momentem od którego liczy się przedmiotowy okres do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku liczony jest od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Ciężar dowodu w takim przypadku spoczywa na spadkobiercy, co oznacza, że będzie on musiał wykazać, że dochował terminu do złożenia oświadczenia (co nie zawsze będzie proste, gdyż konieczne będzie wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie zachowanie zatem przedmiotowego terminu będzie w opisanym przypadku jednoznaczne z przyjęciem prostym spadku, a więc wraz z odpowiedzialnością za długi spadkowe, chyba, że córka będzie w stanie udowodnić fakt późniejszego dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Termin ten nie podlega żadnemu wydłużeniu przez czynność prawną, stad w razie gdyby córka nie złożyła oświadczenia, stanie się spadkobiercą całości spadku, w tym także długów spadkowych.
 
Prawo dopuszcza jedynie dwa sposoby złożenia przedmiotowego oświadczenia. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem na dwa sposoby. Po pierwsze, może wolę oświadczyć ustnie. Notariusz sporządza wtedy protokół w formie aktu notarialnego, który przesyła do sądu spadku wraz z załącznikami. Po drugie, może sporządzić pismo z odpowiednim oświadczeniem i wnosić o poświadczenie podpisu.
Poza tym przypadkiem możliwe jest jedynie udzielenie przez córkę pełnomocnictwa innej osobie do złożenia takiego oświadczenia (np. dla Pani jako matki). Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Takie pisemne poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może sporządzić konsul Rzeczypospolitej Polskiej, w kraju w którym Pani córka zamieszkuje i w którym znajduje się konsulat RP. Uprawnienie konsula wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 roku, o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskie, zgodnie z którym Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-01-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.