Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zakaz eksmisji na bruk - komu przysługuje eksmisja do lokalu socjalneg

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja

Posiadam mieszkanie, które jest moją własnością. W mieszkaniu tym mieszka moja znajoma, która od dawna (jeszcze przez moich rodziców) została zameldowana na pobyt stały. Osoba ta powiedziała mi, że dobrowolnie się nie wymelduje i nie wyprowadzi z mieszkania. Ja z kolei nie mogę jej wymeldować z urzędu, ponieważ wciąż tam zamieszkuje. Chcę jej założyć sprawę o eksmisję. Nadmieniam, iż jest to osoba 35 letnia i ma stałą pracę, w której zarabia tyle, że stać by ją było na wynajęcie sobie mieszkania. Czy jeśli założę jej sprawę o eksmisję to sąd nakaże jej opuszczenie mojego mieszkania? A jeśli tak, to czy ja muszę jej zapewnić jakiś lokal? Bądź czy sąd zezwoli jej mieszkać u mnie dopóki nie dostanie jakiegoś lokalu socjalnego z urzędu miasta? Co innego mogę zrobić by ją wymeldować?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel mieszkania może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży nie na właścicielu lokalu mieszkalnego a na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego (czyli eksmisji na bruk) jedynie wobec:
 1) kobiety w ciąży,
 2) małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3) obłożnie chorych,
 4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
W opisanego stanu faktycznego nie wynika, aby osoba zamieszkująca lokal mieszkalny była uprawniona do otrzymania lokalu socjalnego. Sąd w wyroku zatem nie będzie orzekał o takim lokalu. Aby przeprowadzić postępowanie w sprawie o opróżnienie lokalu, winna Pani wpierw pisemnie wezwać osobę zamieszkującą Pani lokal mieszkalny (bez tytułu prawnego) do jego dobrowolnego opuszczenia, zakreślając jej termin, po upływie którego będzie Pani uprawniona do złożenia powództwa o opróżnienie lokalu.  Jeżeli osoba zamieszkująca Pani lokal mieszkalny nie opuści go w zaznaczonym terminie, może Pani złożyć stosowny pozew do sądu.
 
Jeżeli chodzi o wymeldowanie ww. osoby z pani mieszkania, to należy odróżnić fakt zameldowania od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Meldunek nie ma natomiast nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym. Do czasu zatem, gdy osoba zamieszkująca w Pani lokalu mieszkalnym będzie tam faktycznie przebywać, nie ma możliwości (bez jej zgody) wymeldować jej. Dopiero przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego lub dobrowolne opuszczenie mieszkania będą podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu.   
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-11-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.