Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

Jak najtaniej, najprościej i najbezpieczniej brat mojej mamy ma mi przekazać mieszkanie komunalne wykupione ponad 5 lat temu z bonifikatą od miasta. Czy ma być to w formie darowizny, sprzedaży, czy może zapisu notarialnego? Szacuje wartość mieszkania na około 100 tys. zł. Wykupione było za około 10 tys. zł. Brat mamy jest kawalerem bezdzietnym.

Przeniesienie własności nieruchomości zawsze będzie się wiązało ze sporządzeniem aktu notarialnego, tym samym w każdym przypadku niezbędne będzie uiszczenie opłaty notarialnej. Co do zasady opłata notarialna jest umowna, tzn. uzgodniona przez stronę z notariuszem. Jednakże Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, określa maksymalne stawki jakie notariusz może pobrać. Są one zależne od wartości rzeczy lub prawa i w razie wartości powyżej 60.000 zł wynoszą one 1.010 zł oraz 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł; Do płat tych należy doliczyć także podatek VAT (stawka 22%) oraz koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę), a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczystej. Umowa przenosząca własność rzeczy, taka jak umowa sprzedaży, umowa dożywocia, podlega także podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% liczonej od wartości nieruchomości. Podatek wyliczy oraz pobierze notariusz sporządzający umowę. W przypadku darowizny podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, Generalnie, łącznie przy wartości ok. 100 tys. zł koszty pobrane przez notariusza mogą wynieść ponad 4.000 zł.   
Oprócz kosztów notarialnych, nabycie nieruchomości może powodować konieczność uiszczenia dodatkowo podatku od spadku i darowizn, gdyż zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Pan jako dalszy krewny, zaliczony do II grupy podatkowej, będzie musiał uiścić podatek w wysokości 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł (co daje ponad 10.000 zł samego podatku od darowizny, przy wartości darowizny w wysokości ok. 100.000 zł). Do kwoty tej konieczne byłoby doliczenie kosztów sporządzenia aktu notarialnego, o których była mowa powyżej.
Z powodu opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn najbardziej korzystne wydaje się być dokonanie darowizny przez właściciela mieszkania na rzecz swojej siostry (zwolnienie od podatku na podstawie art. 4a), a po jakimś czasie Pana matka może dokonać darowizny na Pańską rzecz (także zwolnienie podatkowe na podstawie art. 4a). Oczywiście koszty aktów notarialnych będą podwójne, jednakże odpadnie konieczność opodatkowania nabycia praw i rzeczy z tytułu podatku od spadku i darowizn.
Istnieje możliwość zawarcia umowy dożywocia, określonej w art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Jest to umowa uznawana przez prawo cywilne za umowę odpłatną, stąd nie powinny mieć do niej zastosowania postanowienia ustawy o podatku od spadku i darowizn. Nie mniej jednak zdarza się, że umowa taka jest przez organy skarbowe nie jednoznacznie interpretowana, i z powołaniem się na art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, który w pkt. 6 stwierdza, że opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw także tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności, uznają one powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli nawet takiego obowiązku nie widzą z tytułu tego podatku, to zbycie mieszkania może być zakwalifikowane do podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym będzie rodzić obowiązek podatkowy z tego tytułu. W przypadku umowy darowizny należałoby w tej sprawie wystąpić przed dokonaniem transakcji do właściwego organu skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej.  
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-11-14
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie spółdzielcze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.