Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wyjawienie majątku dłużnika

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku

Czy w przypadku wygrania sprawy sądowej z moim dłużnikiem, jak mogę znaleźć jego majątek, który będę mógł wskazać komornikowi celem zaspokojenia moich roszczeń?

Majątek dłużnika może Pan poszukiwać w dowolny prawnie dopuszczalny sposób (np. poprzez przeglądanie dostępnych rejestrów i ewidencji). Jednym ze sposobów będzie poszukiwanie nieruchomości poprzez przeglądanie ksiąg wieczystych, do których dostęp jest jawny, a także w przypadku spółek handlowych przeglądanie dokumentów w sądzie rejestrowym.
Składając wniosek do komornika może Pan ogólnie wskazać majątek, z którego ma być prowadzona egzekucja poprzez wpisanie, że egzekucja ma być prowadzona ze wszelkiego majątku ruchomego dłużnika znajdującego się w siedzibie dłużnika, a także z innych ruchomości będących w posiadaniu dłużnika oraz z rachunków bankowych dłużnika. Oczywiście tak wskazany zakres prowadzenia egzekucji, będzie wymagał od komornika podjęcia działań w celu ustalenia majątku, co może wiązać się z koniecznością wpłacenia przez Pana zaliczek komornikowi. Może Pan także przeglądnąć posiadane przez Pana dokumenty, w których czasem znajdują się informacje przydatne do prowadzonej egzekucji, choćby takie jak nr rachunku bankowego dłużnika, itp.

W przypadku napotkania trudności w ustaleniu majątku dłużnika, a jednocześnie istnienia przesłanki, że zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeśli wykaże Pan, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, to może Pan w skierować do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika zgodnie z art. 913 i nast. k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Można żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli uprawdopodobni Pan, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. Wniosek taki składa się w sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika (siedziby lub miejsca zamieszkania). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku. Jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, to także należy dołączyć tytuł wykonawczy. Sąd rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysłuchaniu stron, o ile się stawią. W postępowaniu o wyjawienie majątku sąd odbiera od dłużnika wykaz majątku i przyrzeczenie. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie, albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może stosować w stosunku do niego odpowiednie środki przymusu (do aresztu włącznie).
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-11-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.