Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: oświadczenie, spadek, spadkobierca

Co należy uczynić w przypadku, gdy po zmarłej matce, która prawdopodobnie zostawiła testament ale nie został odczytany i nie wiem kogo i czego dotyczy. Jest nas troje rodzeństwa, nie mamy ze sobą żadnych kontaktów, otrzymałem tylko informacje przypadkiem, że mama moja miała zaciągnięty kredyt. Brat mój powiedział, że lepiej gdybym sie zrzekł praw do testamentu, bo będę miał problemy. Mieszkam za granicą i nie chce mieć kłopotów. Chcę sprawę wyjaśnić o co tu chodzi?

W przypadku śmierci spadkodawcy następuje dziedziczenie majątku po zmarłym z mocy prawa (dziedziczenie ustawowe), a gdy pozostawił on testament dziedziczenie na podstawie testamentu. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych.
  
Jeżeli chodzi o samo przyjęcie spadku, to zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. W myśl art. 640 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Ponadto oświadczenia powyższe, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (Art. 1015. § 1 k.c.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletni) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  
Reasumując, aby zrzec się spadku winien Pan złożyć oświadczenie przed sądem lub notariuszem w Polsce. Jeżeli zrzeknie się Pan spadku czy to z mocy ustawy, czy z mocy prawa. Wówczas jednak osoba, która zrzekła się dziedziczenia jest traktowana tak jakby nie dożyła otwarcia spadku (art. 1020 k.c. - spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku). Czyli spadkobiercą, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem na zasadzie art. 931 § 2 k.c. udział spadkowy, jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w równych częściach, co wiąże się z koniecznością dalszego złożenia oświadczenia przez Pańskie dzieci. Generalnie najkorzystniej byłoby złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli bez odpowiedzialności za długi spadkowe.
 
Porady prawne 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-10-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: oświadczenie, spadek, spadkobierca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.