Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Sprostowanie protokołu z posiedzenia sądu

Mam wiele wątpliwości odnośnie samych wypowiedzi świadka jak i sposobu przesłuchiwania przez sędziego. Protokołowane zdania były korzystnie interpretowane dla pozwanego a wypowiedzi korzystne dla mnie były często ignorowane. Ja nie miałem prawa zadać żadnego pytania sądowi a moje pytania do świadka były gaszone przez adwokata strony przeciwnej co sąd podtrzymywał. Co mam zrobić w tej sprawie?

Jeżeli protokół z posiedzenia nie został wg Pana sporządzony prawidłowo, może Pan żądać sprostowania protokołu lub jego uzupełnienia, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a w przypadku protokołu z rozprawy, po zamknięciu której nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie (art. 160 kodeksu postępowania cywilnego). Protokół powinien zawierać (oprócz formalnych danych, takich jak oznaczenie sądu, stron etc.), w szczególności przebieg posiedzenia, wnioski i twierdzenia stron, wynik postępowania dowodowego... art. 178 § 1 ust. 2 kpc. Powinien Pan zatem zgłaszać w czasie rozprawy swoje uwagi co do protokołowania rozprawy, a jeżeli sąd nie uwzględni tego wniosku powinno to zostać zaprotokołowane, że Pan taki wniosek zgłosił, i że nie został on uwzględniony przez sąd. Ewentualne uchybienia tego rodzaju są później podstawą do uchylenia orzeczenia, i ponownego rozpatrzenia sprawy, gdyż nastąpiła obraza przepisów prawa procesowego.


Co do zeznań świadków, to może Pan żądać odebrania przez sąd przyrzeczenia. Przyrzeczenie oraz uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej ma ten skutek, że świadek taki może zostać pociągnięty do tej odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Bez odebrania przyrzeczenia, nie ma odpowiedzialności karnej świadka.
Świadek odpowiada na pytania przewodniczącego składu orzekającego, po czym sędziowie i strony mogą w przedmiocie sprawy zadawać mu pytania (art. 271 § 1 kpc). Przepis ten stanowi uprawnienie strony do zadawania pytań świadkowi, ale pytania te powinny ograniczać się tylko do związanych bezpośrednio ze sprawą.

Strony i świadkowie nie mogą zadawać pytań sądowi. W przypadku gdyby Pan zadał pytanie świadkowi, świadek na to pytanie powinien odpowiedzieć, chyba że sąd uchyli to pytanie. W przypadku gdyby pełnomocnik strony, kwestionował Pana pytanie lub przeszkadzał w ich zadawaniu, może Pan wnosić do sądu aby przywołał pełnomocnika do porządku.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-07-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo, Prawo
Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, cywilne postępowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.