Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odstąpienie

Do dnia dzisiejszego wpłaciłem developerowi ponad 200 tys. zł i chce w tej chwili odstąpić od umowy. W umowie z developerem jest zastrzeżone, że każda ze stron umowy może od niej odstąpić, pod warunkiem zapłaty odstępnego w wysokości 5%. Złożyłem oświadczenie zgodnie woli że odstępuje, jednak deweloper uznał moje odstąpienie za nieskuteczne ponieważ nie złożyłem jednocześnie zapłaty tytułem odstępnego. Czy faktycznie muszę w momencie składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy jeszcze płacić odstępne, skoro deweloper posiada moje pieniądze wpłacone na mieszkanie.

Naturą odstąpienia jest niezwłoczne anulowanie umowy ze skutkiem uznania jej za niebyłą ze względu na oznaczone uchybienia drugiej strony albo w ciągu pewnego umownie oznaczonego terminu. Zgodnie z treścią art. 395 § 2 k. c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
 
Odstępne jest ściśle powiązane z prawem odstąpienia i w oderwaniu od niego nie funkcjonuje. W razie jego zastrzeżenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być skuteczne tylko wówczas, gdy nastąpi z jednoczesną zapłatą odstępnego. W przeciwnym razie wykonanie prawa odstąpienia jest bezskuteczne, aczkolwiek strona nie traci prawa odstąpienia od umowy.
 
W opisanym przypadku możliwe jest jednak wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, zamiast zapłaty sumy odstępnego, złożyć oświadczenie o potrąceniu. Do potrącenia długu z wierzytelnością nie dochodzi automatycznie przez to, że istnieją dwie wzajemne wierzytelności nadające się do potrącenia, ale konieczne jest oświadczenie, że korzysta się z prawa potrącenia.
Podstawę prawną potrącenia stanowi treść art. 498. § 1 k. c., zgodnie z którym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
 
Jedyna wątpliwość jaka powstaje w przypadku złożenia oświadczenia o potrąceniu przy jednoczesnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, to chwila złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, Aby potrącenie było skuteczne, wierzytelność musi istnieć i musi być wymagalna. W myśl art. 499 k. c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie (w tym przypadku dla celów dowodowych na piśmie). Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Warunkiem skuteczności takiego oświadczenia, jeśli chodzi o wzajemną wierzytelność pieniężną, jest skonkretyzowanie takiej wierzytelności zgłoszonej do potrącenia, a więc przede wszystkim dokładne określenie kwoty pieniężnej w jakiej ta wierzytelność się wyraża oraz tytułów z jakich wynikają wierzytelności).
Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, tym samym nie musiałby Pan wypłacać odstępnego, a jedynie odebrałby Pan od developera niższą kwotę wpłaconych środków o potrącone odstępne. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu oraz jednocześnie oświadczenia o potrąceniu, developer winien Panu zwrócić wpłacone środki (bez oczywiście potrąconej kwoty odstępnego).
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-25
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odstąpienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.