Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odstąpienie

Miesiąc temu, pod presją kupującego odstąpiłem jako sprzedający od umowy sprzedaży samochodu. Powodem odstąpienia były naciski kupującego, który miał zastrzeżenia do przebiegu pojazdu (dziś już mam udokumentowany przebieg). Sprzedając samochód za gotówkę nie wiedziałem, że kupujący kilka dni po zawarciu umowy sprzedaży zaciągnie kredyt na refinansowanie zakupu samochodu. Obecnie otrzymałem od prawnika kupującego wezwanie do zapłaty kosztów kredytu (prowizji i odsetek). Czy w wyniku mojego odstąpienia od umowy kupujący może żądać zapłaty tych kosztów?

Odstąpienie od umowy ze swej istoty ma moc wsteczną (ex tunc), co stawia strony w sytuacji sprzed zawarcia umowy. Jeżeli obie strony umowy zastrzegły sobie prawo odstąpienia, każda z nich może wygasić stosunek umowny z takim samym skutkiem. Skoro zatem strona skorzystała z prawa odstąpienia, to zniweczyła skutki umowy z mocą wsteczną. Tym samym stosownie do treści art. 395 § 2 KC obowiązana jest zwrócić to, co na poczet umowy świadczyła druga strona. Zgodnie zatem z przepisami kodeku cywilnego, w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
W wyroku Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 22 maja 2003 roku (sygn. akt II CKN 121/01), Sąd Najwyższy stwierdził, że odstąpienie od umowy sprzedaży możliwe jest tylko wtedy, gdy umowa ta nie została jeszcze wykonana. Rozwiązanie zaś umowy - już wykonanej - wolą stron wchodzi zaś w rachubę wtedy, gdy pozwala na to przepis ustawy. Umowne odstąpienie zostało określone w art. 492 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Z przepisu tego jasno wynika, że prawo odstąpienia winno zostać określone w umowie.
 
Jeżeli umownie nie zastrzeżono takiego uprawnienia dla strony, którą był sprzedający, to zgodnie z art. 560 k.c. prawo odstąpienia od umowy przysługiwało jedynie kupującemu i to on mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a Pan mógłby odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy umowa taka nie została wykonana.
 
Z uwagi na odstąpienie przez Pana od umowy, kupujący może dochodzić od Pana naprawienia szkody jaką poniósł w związku z Pańskim odstąpieniem od umowy. Będzie on jednak musiał udokumentować wysokość szkody oraz związek pomiędzy szkodą a Pańskim odstąpieniem (związek przyczynowo – skutkowy). Trudno jednoznacznie negować prawo kupującego do żądania odszkodowania, jednakże może Pan się bronić tym, że zaciągnięty kredyt nie ma nic wspólnego z zawartą umową, bo zapłata nastąpiła gotówką (a nie z kredytu) i kupujący nie musiał występować do banku o kredyt w związku z zawartą umową sprzedaży. Nie mniej jednak naszym zdaniem (sąd na podstawie zebranych dowodów dokona swobodnej ich oceny) pewne przesłanki do żądania odszkodowania istnieją.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: odstąpienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.