Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

Otrzymaliśmy razem z bratem darowiznę od ojca. W budynku mieszkalnym zamieszkuje nasza babcia, która ma służebność mieszkania i którą trzeba się zajmować. Ze względu na babcię i to że dom praktycznie był ruiną, wykonałem gruntowny remont domu. Brat przyjeżdżał kilkakrotnie mi pomóc jednak bez żadnych wkładów finansowych z jego strony. Zamieszkałem razem z rodziną i babcią w tym domu. Teraz brat przyjeżdża, z rodziną co drugi dzień, panosząc się jak u siebie. W zamian za zaprzestanie najść żąda spłaty w wysokości 50 tys. zł. Jak można rozwiązać tą sytuację czy muszę zrobić tak jak on chce?

Jest Pan z bratem współwłaścicielem nieruchomości, podobnie jak Pana brat. Ma Pan takie same obecnie prawa i obowiązki jak Pański brat (nie ma tu znaczenia obecnie dokonane przez Pana nakłady na rzecz wspólną). Zasadniczo w przypadku nakładów ponoszonych na wspólną rzecz, powinien był Pan to uzgodnić ze współwłaścicielem, gdyż nie musiał on wyrażać zgody na ich poniesienie. Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (niewątpliwie opisany remont przekraczał zakres zwykłego zarządu), potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Obecnie zgodnie z art. 210 k.c. może Pan żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie takie może odbyć się umownie, na mocy odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Panem i bratem (umowa w formie aktu notarialnego), albo na mocy orzeczenia sądowego. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Jeżeli chodzi o zwrot nakładów, to w pewnym sensie dotychczas był Pan posiadaczem (części należącej do brata) w złej wierze. Zgodnie z art. 226 par. 2 k.c. samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem (zła wiara wynika z faktu, iż wiedział Pan, że współwłasność przysługuje bratu). W przypadku zatem nakładów, które przekraczały te nakłady konieczne (ustawodawca nie precyzuje tego pojęcia), Pański brat nie musi dokonywać ich zwrotu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 04.08.2005 roku, sygn. akt III Ck 690/04 - nakłady konieczne to wydatki niezbędne do utrzymania rzeczy w należytym stanie, umożliwiające normalne korzystanie z niej, a nakłady użyteczne to wydatki na ulepszenie rzeczy, podnoszące jej funkcjonalność. Ocena charakteru nakładów nie jest także możliwa bez ustalenia rodzaju i przeznaczenia nieruchomości, na której zostały dokonane. Zatem dopiero na etapie sądowym, na podstawie zebranego materiału dowodowego bedzie możliwe ustalenie czy nakłady te były konieczne czy też nie.
 
Trudno określać, czy zaproponowana spłata i podziała nieruchomości jest słuszny, jednakże jeżeli się Pan z nim nie zgadza może wystąpić Pan na drogę sądową, gdzie będzie Pan musiał wykazać wszelkie poniesione nakłady itp. Sprawy tego typu nie należą do prostych i ciągną się całymi latami, stąd proponujemy umowny podział nieruchomości, acz kol wiek nie musi Pan zgadzać się na przedstawione warunki.

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-07-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zniesienie współwłasności, współwłasność
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.