Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

Firma oferuje zakup auta niemieckiego w euro w cenie netto, czyli bez vatu niemieckiego i wylizingowanie tego auta od niemieckiej firmy. Ja miałbym zapłacić depozyt w euro a oni mi przekazują samochód. Następnie wystawiają co miesięczne faktury na kwotę raty w euro bez Vat.. Po zakończeniu leasingu mogę stać się właścicielem pojazdu albo dostać pozostałą część depozytu. Chciałbym zapytać o bezpieczeństwo i legalność takiej transakcji leasingu samochodu od firmy niemieckiej. Chciałbym zapytać czy taki leasing jest legalny, tzn. czy to co oferuje firma leasingowa jest zgodne z prawem, czy nie ma obaw, że urząd skarbowy albo celny zgłosi się do mnie z przymusem zapłacenia VATu i akcyzy?

Umowa o której Pan mówi w zapytaniu to po prostu leasing transgraniczny tzn. zwykły leasing z tym że leasingodawca nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak najbardziej taka umowa jest dopuszczalna i zgodna z  prawem, czyli legalna.  Nie ma żądnych przeszkód co do jej zawarcia i wykonania. W opisanej przez Pana sytuacji mamy jeszcze do czynienia z dodatkowym podmiotem czyli po prostu ogólnie rzecz ujmując z  pośrednikiem – w dokumentach załączonych przez Pana nie wynika aby podmiot ten był strona umowy. 

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową leasingu operacyjnego, a zatem bez względu na to czy jest to leasing transgraniczny czy krajowy, traktowany jest on jako świadczenie usługi. Leasing operacyjny uznany jest z punktu widzenia podatkowego za świadczenie usług gdyż nie prowadzi on do definitywnego nabycia przez leasingobiorcę rzeczy a jedynie może dojść do nabycia własności pojazdu (jest to tylko prawo, z którego leasingobiorca nie musi lub nie będzie mógł skorzystać). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług, podatkiem tym objęte jest świadczenie usług na terenie kraju. Tym samym w opisanym stanie faktycznym istotnym jest  gdzie znajduje się miejsce świadczenia  usług, a jeśli w tym wypadku jest to RP to usługa ta jest opodatkowana podatkiem VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług – art. 28 b ust. 1  miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym decydujące znaczenie ma siedziba leasingobiorcy a nie siedziba leasingodawcy.

 

 

W  konsekwencji miejscem świadczenia  usług w postaci leasingu operacyjnego jest Polska a nie RFN, gdzie mieści się siedziba leasingodawcy, dlatego też w mojej ocenie  obowiązek podatkowy podatkiem VAT będzie  obciążał transakcję której jest Pan stroną. Z tego powodu kwota podana w umowie leasingu operacyjnego  moim zdaniem jest kwotą netto a nie brutto.  Z chwilą upływu terminu płatności raty będzie Panu wystawiona faktura którą będzie obejmowała w mojej ocenie stawkę podatku VAT (moi zdaniem wynika to wprost z treści § 4 umowy leasingu, którą Pan załączył do pytania). Moim zdaniem będzie Pan musiał się liczyć z tym, że w związku z umową leasingu operacyjnego będzie Pan musiał ponieść dodatkowy koszt w postaci zapłaty podatku VAT. Dlatego moim zdaniem należy uważnie przeliczyć koszty zaproponowanego leasingu i porównać je z kosztami leasingu udzielanego przedsiębiorcom przez polskie firmy leasingowe.

 

 

Ponadto w mojej ocenie w sprawie znajdą również zastosowanie przepisy ustawy z dnia  6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym, gdyż Pana samochód jest samochodem osobowym. W myśl art. 100 ust. 1 pkt. 2 w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Generalnie więc opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega  wewnątrz-wspólnotowe nabycie samochodów osobowych lecz w omawianym przypadku nie dojdzie do takiej sytuacji gdyż Pan  nie  nabędzie pojazdu. Obowiązek podatkowy po Pana stronie powstanie jedynie wówczas gdy po zakończeniu umowy leasingu nabędzie Pan pojazd na własność – zgodnie z postanowieniu umowy leasingu operacyjnego. Wtedy dopiero dojdzie do nabycia tego pojazdu przez Pana w rozumieniu w/w ustawy. Dopóki to nie nastąpi to nie spoczywa na Panu obowiązek rozliczenia się z akcyzy (uiszczenia) w związku z wewnąrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: leasing, opodatkowanie leasingu, leasing transgraniczny, leasing finansowy, podatek vat, podatek akcyzowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.