Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

Kilka lat temu córka kupiła mieszkanie. Mieszkanie było własnością matki tej osoby, która miała pełnomocnictwo do reprezentowania matki. Umowa wstępna została zawarta pomiędzy moja córką a córką właścicielki mieszkania. Córka w kilku ratach spłaciła to mieszkanie i w nim zamieszkała. Jednak nie doszło do notarialnej sprzedaży mieszkania, gdyż przed dokonaniem sprzedaży właścicielka mieszkania zmarła. W tej sytuacji córka zmarłej właścicielki oświadczyła, że ma testament i sprawę załatwi. Niestety okazało się, że mieszkanie po śmierci jej matki przypadnie jej w połowie. W związku z tym ta Pani zwróciła się do mojej córki by ta dała jej kolejne pieniądze na spłatę zachowku.

W opisanym stanie faktycznym Pana córka zawarła umowę z osobą, która nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomością. W szczególności zawarte w treści umowy oświadczenie złożone przez sprzedającego w zakresie przysługującego mu prawa do dysponowania nieruchomością było nieprawdziwe. Tak samo nie jest prawdziwe twierdzenie sprzedającego, że nie może zbyć lokalu mieszkalnego z uwagi na roszczenie o zachowek. Roszczenie takie przysługuje spadkobiercom ustawowym w przypadku, gdy nie zostaną oni powołani do spadku. Tym samym skoro osoby te (siostrzeńcy) stali się spadkobiercami to zasadniczo nie przysługuje im roszczenie o zachowek . Nawet gdyby takie roszczenie tym osobom przysługiwało, to jest to jedynie roszczenie o zapłatę zachowku i skierowane jest do osoby obdarowanej lub spadkobiercy testamentowego.

 

 

W mojej ocenie zachowanie sprzedającego nosi znamiona oszustwa. Przede wszystkim sprzedający nie mógł dysponować nieruchomością, gdyż nieruchomość ta nie stanowiła jego własności. Nie mógł zatem oświadczyć (co jest określone w umowie), że przysługuje mu prawo do tej nieruchomości i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich. W tym zakresie działanie sprzedającego może zatem wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 286 § 1 kk. tj. przestępstwa oszustwa. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

 

 

Tym samym moim zdaniem winni Państwo niezwłocznie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa oszustwa na Państwa szkodę. Jednocześnie w toku prowadzonego postępowania winni Państwo złożyć wniosek o dokonanie zabezpieczenia przez prokuraturę majątku sprawcy celem zabezpieczenia na poczet wniosku o naprawienie szkody. Taki wniosek w trybie art. 46 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem w razie skazania na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości.

 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo karne
Słowa kluczowe: sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży, umowa przedwstępna, oszustwo, przestępstwo, spadkobierca, zachowek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.