Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

Córka chce darować mi mieszkanie. Jakie czekają mnie obciążenia z tego tytułu i czy w przypadku mojej śmierci córka odzyska prawo do tego mieszkania? Czy ja mogę być właścicielką dwóch mieszkań i czy zgłaszam to do Urzędu Skarbowego?

W przypadku darowizny na Pani rzecz mieszkanie to stanie się Pani własnością. Jeśli nastąpi Pani śmierć to wtedy mieszkanie wejdzie do masy spadkowej po Pani i córka będzie uprawniona do dziedziczenia po Pani ( jeśli nie pozostaje Pani w związku małżeńskim to do całości spadku po Pani ). Może Pani również sporządzić testament gdzie córka będzie jedyną spadkobierczynią lub po nabyciu mieszkania od córki zawrzeć kolejną umowę darowizny mieszkania na poczet córki na wypadek Pani śmierci. „Automatycznie” córka z chwilą Pani śmierci nie odzyska mieszkania które zamierza Pan darować, gdyż trzeba będzie przeprowadzić postępowanie spadkowe przed sądem lub przed notariuszem - w przypadku gdyby córka dziedziczyła po Pani. Jeśli zaś  dojdzie do zawarcia między Państwem ( Panią jako darczyńcą i właścicielką wcześniej podarowanego Pani mieszkania przez córkę która wówczas będzie osobą obdarowaną )  darowizny na wypadek Pani śmierci ( możliwość taką dopuścił SN w uchwale z dn. 13.12.2013r., sygn. akt III CZP 79/13 ) to wówczas Pani córka stanie się z chwilą Pani śmierci właścicielką Pani mieszkania.

 

 

Obecnie obowiązujący stan prawny nie zakazuje posiadania dwóch lub większej liczby mieszkań, a więc może mieć Pani dwa mieszkania.

 

Co do kwestii rozliczenia z organami podatkowymi to w Pani sprawie będą znajdowały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983r., ( Dz. U. Nr 45 poz. 207 z późn. zm. ), gdyż przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym również na podstawie umowy darowizny. Jednakże z uwagi, że darczyńcą będzie osoba bliska - córka – to pod pewnym warunkiem może Pani uniknąć zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego. Pomimo tego będzie Pani musiała złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o nabyciu mieszkania ( nieruchomości ). Warunkiem tym jest zgłoszenie w odpowiednim terminie w Urzędzie Skarbowym faktu nabycia mieszkania. Musi więc Pani dokonać zgłoszenia faktu nabycia mieszkania w drodze darowizny w Urzędzie Skarbowym.

 

 

Art. 4a w/w ustawy stanowi, że: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie. Pani jako matce ( wstępna ) darczyńcy jakim będzie Pani córka przysługiwać będzie w razie dokonania darowizny uprawnienie do zwolnienia z przedmiotowego podatku.

 

 

Jednakże  - ponownie zwracam uwagę - musi Pani złożyć zawiadomienie o nabyciu mieszkania w terminie 6 miesięcy od daty złożenia przez Pani córkę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dokonaniu na Pani rzecz darowizny, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia - taki termin przewiduje treść art. 6 ust. 1 pkt. 4  powołanej na wstępie ustawy. Zgłoszenia w podany terminie dokona Pani na formularzu SD –Z2 pt. „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. W przypadku dokonania zgłoszenia we właściwym czasie będzie Pani zwolniona z zapłaty podatku do darowizny poczynionej przez córkę na Pani rzecz.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: darowizna, mieszkanie, lokal mieszkalny, podatek od spadku i darowizn, Urząd Skarbowy, zgłoszenie SD-1
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.