Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

Chciałam się dowiedzieć jak mogę wymeldować syna z mieszkania. Syn nadużywa alkoholu, wywołują ciągłe awantury, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, nie da się z nim mieszkać. Syn ponadto nie przestrzega żadnych zasad, nie ponosi żadnych kosztów mieszkania. Syn ma środki gdyż pobiera świadczenie rentowe, mógłby wynająć sobie mieszkanie. Co mogę zrobić aby syn się wyprowadził, bo dłużej tak nie mogę żyć.

Jak rozumiem w opisanym stanie faktycznym syn korzysta z lokalu mieszkalnego bez formalnej umowy (np. najmu), czyli mamy do czynienia z zawartą w formie ustanej umową użyczenia części lokalu mieszkalnego, z prawem do korzystania z części wspólnej. Zgodnie z treścią art. 710 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zawarcie takiej umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej, więc umowa taka może być zawarta w formie ustnej.

 

 

Użyczenie z założenia jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej powierzchni lokalu, jak wynika zresztą z art. 710 i 713 k.c., nie ma żadnego związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Sposób korzystania z lokalu strony winne określić w umowie, a jeżeli tego nie zrobią, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Biorący do używania winien jednak ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

 

 

Aby można dokonać eksmisji czyli opróżnienia lokalu, wcześniej zachodzi konieczność wypowiedzenia stosunku prawnego czyli zawartej umowy użyczenia. Umowa taka może zostać wypowiedziana w zasadzie w każdym czasie, a przyczyną jej wypowiedzenia może być np. okoliczność, że korzystający nie przestrzega zasad związanych z używaniem rzeczy, albo że rzecz staje się potrzebna użyczającemu.

Jak wynika z treści art. 716 k.c. jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

 

Można zatem w opisanym stanie faktycznym powołać się wypowiadając umowę użyczania na używanie jej w sposób niezgodny z umową (uciążliwość jaka wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem). Stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy użyczenia. W celu wypowiedzenia umowy należy złożyć (najlepiej na piśmie dla celów dowodowych) oświadczenie, że nie wyraża Pani zgody na dalsze bezpłatne korzystanie z mieszkania. Powinna Pani także wezwać biorącego do używania do dobrowolnego opuszczenia mieszkania, wyznaczając mu odpowiedni na to termin (np. dwa tygodnie). Jeżeli syn w wyznaczonym terminie nie opuści mieszkania, wówczas jedyna możliwość przymuszenia go do tego, to postępowanie przed sądem o opróżnienie lokalu czyli tzw. eksmisja.

 

Powództwo o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego jest położona ta nieruchomość (art.37 k.p.c.). Do pozwu należy dołączyć wszelkie dowody w sprawie, w tym np. wezwanie do dobrowolnego opróżnienia lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy. Sąd po zapoznaniu się z całością sprawy wyda stosowne orzeczenie. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu lub jego braku do otrzymania lokalu socjalnego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-01-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, umowa użyczenia, korzystanie z lokalu, prawo do lokalu mieszkalnego, opróżnienie lokalu, wymeldowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.