Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

Ponad 10 lat temu przeoczyłem jakieś opłaty bankowe lub powstał debet na koncie w banku, przy czym kwota ta nie powinna przekraczać 200 zł. W związku z pracą często zmieniałem miejsca zamieszkania i nie odbierałem poczty. Od stycznia 2009 roku nie zmieniałem już miejsca zamieszkania. Obecnie zauważyłem, że mój rachunek osobisty został zajęty przez komornika na kwotę ponad 3 tys. zł. Po wykonaniu kilku telefonów dopiero dowiedziałem się, że bank wypowiedział mi umowę, a wierzytelność sprzedał funduszowi. Fundusz ten tłumaczył się, że wysyłał na różne adresy pisma i skierował sprawę do komornika. Pracownik komornika poinformował mnie, że wysłał do mnie pismo na adres do korespondencji pod, którym mieszkałem 11 lat temu i zajął mi konto bankowe. Dlaczego bez poinformowania mnie i bez mojej wiedzy naliczano jakieś kosmiczne odsetki i opłaty? Co mogę zrobić w tej sprawie tak żeby nie płacić aż takiej kwoty?

W opisanym stanie faktycznym został wydany nakaz zapłaty lub wyrok w trybie zaocznym. W obu tych wypadkach z opisu wynika, że nie brał Pan udziału w postępowaniu sądowym, z uwagi na fakt, iż korespondencja była kierowana na adres zamieszkania pod którym Pan nie przebywał. Niestety po części wina za taki stan rzeczy spoczywa na Pana osobie albowiem nie informował Pan banku o aktualnym adresie pod, którym będzie Pan odbierał korespondencję. Korespondencja ta dotyczyła zarówno opłat naliczanych przez bank, wypowiedzenia umowy jak też informacji o dokonaniu przelewu wierzytelności na podmiot sekurytyzujący wierzytelności bankowe. Także późniejsza korespondencja z sądu była kierowana na ten adres. W razie nieodbierania korespondencji, jeżeli listonosz na kopercie nie zaznaczył, że adresat wyprowadził się, korespondencja taka po dwukrotnym awizowaniu uważana jest za doręczoną, a tym samym postępowanie sądowe mogło się toczyć bez Pana udziału. Gdyby korespondencja była przez Pana odebrana w terminie miał Pan możliwość w tym wypadku powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia albowiem w ciągu 2 lat przedawniają się wierzytelności z tytułu rachunku bankowego (art. 731 K.c.).

 

 

 

Obecnie musiałby Pan ustalić u komornika jakim tytułem egzekucyjnym się on posługuje (wyrok, nakaz czy bankowy tytuł wykonawczy, kto go wydał i kiedy, a następnie wystąpić do sądu który go wydał albo o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej lub z wnioskiem o uchylenie klauzuli wykonalności (w przypadku tytułu egzekucyjnego innego niż wydany przez sąd).

 

Przywrócenie terminu następuje zgodnie z art. 168 k.p.c. w myśl, którego przywrócenie terminu do dokonania czynności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Wówczas należy złożyć wniosek do sadu o przywróceniu terminu do dokonania czynności. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Czyli w tym wypadku ma Pan tydzień czasu na wniesienie wniosku o przywrócenie terminu od dnia, w którym dowiedział się Pan o prowadzeniu egzekucji przez komornika (od dnia zajęcia). Jest to bardzo istotne, gdyż jeżeli przekroczy Pan ten 7 dniowy termin sąd odrzuci Pański wniosek o przywrócenie terminu i egzekucja będzie mogła być już nadal prowadzona bez przeszkód (art. 171 k.p.c.).

 

 

W piśmie o przywrócenie terminu należy ponadto uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek (np. brak możliwości odbioru pism procesowych z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, przy czym musi Pan wpisać kiedy i gdzie się Pan przeprowadził), należy wskazać z jakiego powodu strona nie mogła dokonać czynności w terminie. Ubiegający się o przywrócenie terminu ma obowiązek uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, co oznacza, że sąd bada przesłankę braku winy po stronie ubiegającego się o przywrócenie terminu. Za brak winy w niedokonaniu w terminie czynności procesowej przyjmuje się wówczas, gdy wystąpiły przeszkody niezależne od strony. Ponadto zgodnie z art. 169 § 3 k.p.c. równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Oznacza to, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składa Pan sprzeciw lub zarzuty od orzeczenia sądu (stosownie do rodzaju wydanego orzeczenia), do wniesienia których termin upłynął. W takim piśmie procesowym powołuje się Pan wówczas na zarzut przedawnienia roszczeń, który Panu przysługiwał. Jednocześnie we wniosku takim może Pan wnieść o zawieszenie egzekucji i uchylenie czynności egzekucyjnych dokonanych na podstawie tytułu, którym posługuje się organ egzekucyjny.

 

 

Odmiennie wygląda sprawa jeżeli tytułem na podstawie, którego komornik prowadzi jest tytuł egzekucyjny jakim jest np. bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Wówczas zgodnie z art. 841 § 1 pkt. 1 k.p.c. może Pan jako dłużnik w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy Pan zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Jest to tzw. powództwo przeciwegzekucyjne lub opozycyjne. Powództwo takie wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W tym przypadku nie ogranicza Pana już 7 dniowy termin do wniesienia takiego powództwa jak ma to miejsce w przypadku wniosku o przywrócenie terminu. W pozwie może Pan także wnosić o zabezpieczenie postępowania polegającego na wstrzymaniu egzekucji i uchyleniu dokonanych zajęć.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Podstawa prawna:

 • art. 731 K.c.
 • art. 168 kp.c.
 • art. 171 k.p.c.
 • art. 841 § 1 k.p.c.

 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.