Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Roszczenie spadkobiercy ustawowego o uzupełnienie zachowku

W 1991 roku otrzymałem od rodziców darowiznę w postaci domu o wartości na dzień dzisiejszy ok. 800.000 zł. Siostra wraz z mężem otrzymała mniej więcej w tym samym czasie od rodziców mieszkanie w darowiźnie o wartości na dzień dzisiejszy ok. 200.000 zł. Mój ojciec zmarł w 2006 roku, a matka w tym roku. Obecnie siostra wniosła do sądu wniosek o ustalenie masy spadkowej i chcę wystąpić o wypłaceniem jej zachowku. Czy taki zachowek jej się? Dodam, że praktycznie w 90% dom został wybudowany za moje pieniądze. Siostra natomiast przez kilka lat była wspomagana finansowo przez rodziców (m. in. spłacali jej długi). Żadnego dokumentu w tej materii nie posiadam, ale mam na to wielu świadków.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że żadne z rodziców nie sporządziło testamentu a więc w grę wchodzi powołanie do spadku z ustawy jako spadkobierców ustawowych. Okoliczność powyższa jest o tyle znacząca, że zasadniczo zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zachowek należy się zstępnym (czyli dzieciom w tej grupie jest Pan i Pana siostra), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy (…). Treść przytoczonego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że zachowek należy się w/w podmiotom w przypadku gdy spadkodawca sporządził testament w którym nie powołał go do spadku jak również w przypadku spadkobrania z ustawy - interpretacja Sądu Najwyższego ( wyrok SN z dnia 13.02.2004r., II CK 444/02 )

 

 

 

Należy przyjąć, że Pana siostra wywodzi swoje roszczenia właśnie z poglądów przedstawionych przez SN w/w orzeczeniu. Teoretycznie Pana siostrze będzie przysługiwało roszczenie o zachowek,  ale pod warunkiem, że:

-         wartość otrzymanego w drodze spadkobrania udziału spadkowego będzie niższa niż należny jej zachowek,

-         wartość Pana udziału spadkowego po rodzicach będzie większa niż należny Panu zachowek.

Wtedy będzie Pan musiał zaspokoić roszczenie siostry w granicach przekraczających wartość Pana zachowku.

 

Na chwilę obecną trudno wybiegać w przyszłość, chociaż skłaniałbym się ku stanowisku, że opisana powyżej sytuacja nie nastąpi. Raczej Pana udział spadkowy i Pana siostry będą miały jednakową wartość, a co za tym idzie ewentualna wartość udziałów spadkowych a w konsekwencji zachowków będzie miała tę samą wartość, co spowoduje, że nie będzie Pan prawdopodobnie zobowiązany do zapłaty na rzecz siostry żadnej kwoty.

 

 

W opisanej przez Pana sytuacji najprawdopodobniej siostra liczy na możliwość doliczenia wartości Pana domu do wartości udziału spadkowego na podstawie, którego nastąpiłoby obliczenie należnego jej zachowku. To z kolei spowodowałoby zwiększenie jej zachowku, a tym samym spowodowałoby konieczność dokonania zapłaty przez Pana na rzecz siostry celem jego wyrównania.

 

Zgodnie z art. 993 k.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Zgodnie natomiast z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Z przepisu powyższego wynika, że uwzględnieniu podlegają darowizny poczynione przez spadkodawcę zarówno na rzecz osób uprawnionych do zachowku, jak też innych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak i osób całkowicie obcych. Spadkodawca (darczyńca) nie ma wpływu na doliczanie darowizn (nie może wyłączyć określonych darowizn spod działania zasady doliczania). Doliczenie nastąpi także wtedy, gdy przedmiot darowizny w chwili otwarcia spadku już nie istnieje lub nie znajduje się w majątku obdarowanego. Doliczenie nie następuje jedynie wówczas, gdy darowizna została dokonana więcej niż przed 10 laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Oznacza to, iż darowizny uczynione przez spadkodawcę na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku zostaną doliczone przy obliczaniu zachowku także wtedy, gdy doszło do nich w czasie wynoszącym więcej niż 10 lat przed otwarciem spadku.

 

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość doliczenia darowizn dla potrzeb obliczenia zachowku. Jednakże Panu przysługuje prawo zaliczenia na należny siostrze zachowek kwot, które Pana rodzice jej przekazali na spłatę jej zobowiązań, czyli dokonali darowizny, pamiętając jednak o konieczności wykazania tych należności np. jak sam Pan zauważył – zeznaniami świadków. Wówczas kwota ewentualnego zachowku należnego siostrze powinna zostać pomniejszona o wykazane przez Pana wartości przysporzeń na jej rzecz. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 1007 § 2 k.c. roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku. Spadek zgodnie z art. 924 k.c. otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a zatem w przypadku Pana ojca nastąpiło to więcej niż przed 5 laty a zatem w tym wypadku może się Pan powołać na zarzut przedawnienia. W takim wypadku ewentualne roszczenia o zachowek dotyczyć będą tylko kwestii związanych z dziedziczeniem po Pana matce.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-11-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zachowek, spadkobierca, darowizna, zaliczenie na zachowek, przedawnienie roszczeń o zachowek, darczyńca, uprawniony do zachowku, pozew
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.