Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wysokość przysługującego zachowku

Proszę o wyliczenie zachowku. Zmarł mój ojciec, który przed śmiercią podarował bratu notarialnie nieruchomość wartą ok. 250.000 tys. zł (w tym polowa była matki). Rodzeństwa jest 13 osób, w tym 1 obdarowana tą nieruchomością.

Prawo do zachowku przysługuje określonej osobie uprawnionej (zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy), która nie została powołana do spadku po śmierci spadkobiercy, ani też za życia spadkodawca nie przekazał jej darowizny, która może być zaliczona na należny jej zachowek. Prawo to wynika z treści art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

 

Uprawnionym do zachowku przysługują roszczenie o zachowek także względem osób obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. W przypadku zatem dokonanych przez spadkodawcę darowizn za życia, które w rezultacie prowadzą do uszczuplenia przyszłej masy spadkowej, przy obliczaniu należnego zachowku doliczone do spadku będą wszystkie darowizny (poza darowiznami w drobnych prawach życia codziennego), dokonane nie więcej niż przed 10 laty licząc od otwarcia spadku, a także te darowizny, które zostały dokonane przez spadkodawcę ponad 10 laty, ale na rzecz najbliższej rodziny (uprawnionych do zachowku).

 

 

Wysokość należnego zachowku uzależniona jest od tego czy uprawniony do zachowku jest nieletni lub trwale niezdolny do pracy, albowiem w takim przypadku przysługujący mu zachowek wynosiłby dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Aby zatem obliczyć wartość przysługującego zachowku należy ustalić udział spadkowy osoby uprawnionej do zachowku. W myśl art. 931 k.c. (kodeksu cywilnego), do spadku z mocy ustawy powołani są w pierwszej kolejności, współmałżonek oraz dzieci spadkodawcy. Każdy z tych spadkobierców dziedziczy w części równej, jednakże udział współmałżonka w dziedziczeniu nie może być mniejszy niż ¼ całości spadku. Należy jednak pamiętać, że do spadku wchodzi jedynie majątek jaki przysługiwał spadkodawcy. W przypadku spadkodawcy, który pozostawał przed śmiercią w związku małżeńskim, w którym obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, do spadku co do zasady wchodzi połowa tego majątku wspólnego. Np. jeżeli nieruchomość stanowiła współwłasność małżonków, to po śmierci jednego z nich tylko połowa tej nieruchomości wchodzi do spadku a połowa przypada małżonkowi pozostającemu przy życiu.

 

Zakładając, że uprawniony do zachowku nie jest nieletni ani całkowicie niezdolny do pracy, a z ustawy do dziedziczenia powołane są jedynie zstępni spadkodawcy (małżonek nie jest powołany do dziedziczenia), to udział spadkowy każdego ze spadkobierców ustawowych wynosiłby 1/13 wartości spadku, a co za tym idzie wysokość należnego zachowku wynosiłaby połowę tego udziału czyli 1/26. Przy wartości masy spadkowej w wysokości 250 tys. zł wysokość należnego zachowku dla uprawnionego wyniosłaby 9.615 zł.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-12-03
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zachowek, uprawniony do zachowku, kwota zachowku, spadkodawca, spadkobierca, spadek, darowizna, porady prawne, pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.