Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym od około 30 lat (bezumowny najem lokalu od 11lat). Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku) nie opłacałam czynszu, jestem samotną matką i utrzymujemy się wraz z dzieckiem z alimentów. Otrzymałam wezwanie do opuszczenia lokalu w ciągu 7 dni od otrzymania pisma inaczej sprawa zostanie skierowana do sadu o eksmisje. Co mogę zrobić w obecnej sytuacji żeby obronić się przed eksmisja (wpłacenie sumy zadłużenia nie wchodzi w grę, gdyż nie mam takiej możliwości)? Czy prawo w jakiś sposób mnie chroni, np. czy należy mi się mieszkanie socjalne?

O wstrzymaniu całej procedury eksmisyjnej może zadecydować jedynie wierzyciel. Powinna Pani zatem wystąpić do wierzyciela, aby wstrzymał procedurę windykacji i eksmisji, składając jednocześnie wniosek o zawarcie ugody w zakresie spłaty zadłużenia. Niestety jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na wstrzymanie procesu, to sprawa będzie skierowana do postępowania sądowego z wnioskiem o eksmisję.

 

 

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

 

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego m. in. wobec małoletniego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Oznacza to, że eksmisja może zostać wykonana tylko do lokalu socjalnego przyznanego przez właściwą gminę. Oczywiście eksmisja z lokalu mieszkalnego nie ogranicza prawa właściciela lokalu do żądania zapłaty zaległości oraz zapłaty bieżących opłat za zajmowany lokal mieszkalny.

 

Reasumując, naszym zdaniem winna Pani zwrócić się na piśmie do właściciela lokalu mieszkalnego z wnioskiem o zawarcie ugody. Wniosek może Pani umotywować tym, że zamieszkuje Pan w lokalu z nieletnim synem, a obecnie posiada Pani stałe źródło zatrudnienia, które pozwoli Pani na bieżące regulowanie opłat oraz spłatę zadłużenia w ratach miesięcznych w określonym czasie. We wniosku winna Pani zaproponować konkretne miesięczne wpłaty jakie będą wpływać tytułem spłaty zaległości.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-11-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: eksmisja, ugoda, zdałużenie, lokal socjalny, dłużnik, wstrzymanie eksmisji, prawo do lokalu socjalnego, porady prawne, pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.