Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

We wrześniu 2003 z powodu zaległości czynszowych wypowiedziano mi umowę na lokal, w którym prowadziłem działalność gospodarczą. Właściciel lokalu (osoba prawna) jednocześnie uniemożliwił mi zabranie z lokalu narzędzi i wyposażenia będących moją własnością. Przedmioty te, głównie sprzęt komputerowy, na dzień dzisiejszy straciły znacznie na wartości a niektóre prawdopodobnie z powodu braku konserwacji nie nadają się już do wykorzystania. Czy opisana sytuacja daje mi podstawę do dochodzenia naprawy szkody, jaką jest utrata wartości zabezpieczonych przedmiotów? Jeśli tak to, od kogo powinienem domagać się naprawy szkody - od komornika czy od właściciela lokalu? Czy istnieje przepis, który określa jak długo właściciel lokalu może przetrzymywać mienie, które zabezpieczył na poczet należności czynszowych?

Zgodnie z art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba, że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Ustawowe prawo zastawu trwa do czasu usunięcia rzeczy z wynajmowanych pomieszczeń. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony (art. 671 § 2 kc).

W tym przypadku Wynajmujący skorzystał z tego uprawnienia zatrzymując rzeczy. Wydaje się, że z chwilą zatrzymania Wynajmujący ponosi odpowiedzialność nie tylko za szkody powstałe w skutek zniszczenia bądź kradzieży tych rzeczy, ale obciąża go także istotna utrata ich wartości. W przypadku takim jak Pan opisał, iż z uwagi na długotrwałe przetrzymywanie zajętych ruchomości stały się one bezwartościowe, a powstała szkoda jest skutkiem zawinienia po stronie Wynajmującego. Zatem podstawą do żądania naprawienia szkody jest art. 415 kc, który mów, że kto ze swej winy wyrządzi drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Musiałby Pan, zatem skierować powództwo przeciwko Wynajmującemu do sądu, o odszkodowanie. Może Pan wpierw wystąpić do Wynajmującego o przejęcie na własność zatrzymanych przedmiotów, wg. ich wartości w chwili zatrzymania, a jeżeli nie wyrazi on zgody na takie rozwiązanie, skierować sprawę do sądu z powództwem odszkodowawczym. Istotnym elementem tego postępowania jest określenie wartości rzeczy zatrzymanych w chwili ich zatrzymania, oraz obecnej wartości – różnica będzie szkodą, jaką Pan poniósł. Najlepiej by było gdyby Pan, w chwili, gdy Wynajmujący zatrzymał Pańskie rzeczy, objęte ustawowym prawem zastawu dokonał spisu ich oraz oszacował ich wartość a następnie Wynajmujący pokwitowałby Panu taki spis. Musi Pan dla celów dowodowych posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające te fakty. Co do żądania odszkodowania od organu egzekucyjnego, to raczej nie widzimy podstaw do takiego działania, gdyż organ egzekucyjny dokonuje czynności (np. zajęcia mienia) na wniosek wierzyciela? Na jego wniosek także następuje opis i oszacowanie ruchomości oraz ogłoszenie licytacji, czy tez przejęcie ruchomości na własność po bezskutecznej egzekucji.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-05-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zastaw, cywilne prawo, egzekucja, zabezpieczenie roszczeń, najem lokalu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.