Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Aby nie płacić długów spadkobierca winien złożyć w terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku

W lutym tego roku zmarła moja mama i pozostawiła po sobie kredyt odnawialny, czyli zadłużenie. Ja załatwiałam wszelkie formalności pogrzebowe i poszłam do banku z aktem zgonu aby zamknąć konto. Pracownica banku zapytała czy przyjmuje spadek, na co ja odpowiedziałam że nie, zapytałam o wysokość zadłużenia i jakie są tego konsekwencje. Ta Pani odpowiedziała mi, że skoro spadku nie przyjmuję to sprawa w tym momencie jest zamknięta. Byłam zdziwiona, że nie musze nic podpisywać, żadnego oświadczenia etc. Mama żadnego spadku nie miała, była ubogą emerytką a ja jej cały czas pomagałam. W tej chwili bank wzywa spadkobierców do spłaty zadłużenia. Wysokość zadłużenia jest mi nieznana. Moim zdaniem pracownica banku wprowadziła mnie w błąd i teraz nie wiem, co z tym fantem mam zrobić?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że jest Pani w kręgu spadkobierców ustawowych, tym samym jako spadkobierca może Pani złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie może być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (art. 1015 § 1 k.c.). Brak złożenia takiego oświadczenia w terminie określonym przez ustawę (6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania) skutkuje następstwem prawnym w postaci uznania przez prawo, że spadkobierca przyjął spadek wprost (wraz z odpowiedzialnością za długi spadkowe). Dla spadkobierców ustawowych, powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (np. dzieci spadkodawcy) dniem, od którego liczony będzie 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia będzie co do zasady dzień śmierci spadkodawcy.

 

 

W opisanym stanie faktycznym pracownik banku zapytał Panią prawidłowo czy przyjmuje Pani spadek. W przypadku oświadczenia jakie Pani złożyła, że nie będzie Pani spadku przyjmować pracownik nie traktował Panią jako spadkobiercę i słusznie odmówił podania salda oraz stwierdził, że dla Pani sprawa jest zamknięta. Powinna jednakże Pani poczynić odpowiednie czynności w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku (oświadczenie składa się przed sądem lub notariuszem). Jeżeli w ustawowym terminie nie złożyła Pani takiego oświadczenia, to z mocy prawa przyjmie Pani spadek wprost, czyli z odpowiedzialnością za długi spadkowe, a tym samym będzie Pani musiała na żądanie banku solidarnie wraz z innymi spadkobiercami (jeżeli tacy istnieją) dokonać spłaty długu. Jeżeli jeszcze nie upłynąłby okres do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, to mogłaby Pani takie oświadczenie złożyć. Jednak termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest terminem materialnym i nie podlega przywróceniu, stąd jeżeli Pani matka zmarła w lutym b. roku to termin ten upłynął w sierpniu b. roku. Obecnie winna Pani zwrócić się do banku o udzielenie informacji o wysokości zadłużenia, jego podstawie oraz wszelkich okolicznościach związanych z zaciągnięciem przez spadkodawcę kredytu. Należy zaznaczyć, że Pani jako spadkobiercy przysługują wszelkie zarzuty jakie miałby spadkobierca względem banku, w tym zarzut przedawnienia. W naszej ocenie trudno mówić w opisanym stanie faktycznym o wprowadzeniu Pani w błąd przez bank. Raczej można mówić o pewnego rodzaju braku zrozumienia. Nie mniej jednak bank (czy też jego pracownicy) nie są zobowiązani do informowania swoich klientów czy też ich spadkobierców o skutkach prawnych związanych z podejmowanymi przez nich czynnościami (lub zaniechaniem takich czynności). W tym zakresie skutki prawne związane z nie złożeniem oświadczenia o odrzucenia spadku obciążają Panią (zgodnie z łacińską zasadą – ingorantia iuris nocet, czyli - nieznajomość prawa szkodzi).       

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-10-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: windykacja, bank, spadek, spadkobierca, kredyt, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, oświadczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.