Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: egzekucja

Jestem 13 lat po rozwodzie. Były mąż ma zasądzone alimenty na dwoje dzieci. Nie płaci ich dobrowolnie. Posiadał majątek w nieruchomościach, nabyty jako odrębność majątkowa. 3 lata temu jeden z wierzycieli nabył prawo do tych ziem drogą sądową (kończył się okres do przedawnienia). Od razu wszystko sprzedał. Domyślam się tylko, że popełniono dużo uchybień. Nie otrzymałam z sądu planu podziału. Jak wygląda sytuacja w przypadku alimentów. Co sąd powinien zrobić? A nic nie zrobił w tej sprawie. Jakie ja powinnam poczynić kroki, aby odzyskać zaległe alimenty. A może komornik zawinił?

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

W przypadku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, komornik sporządza plan podziału kwoty uzyskanej w toku egzekucji. Kolejność zaspokajania następuje zgodnie z art. 1025 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
 1. koszty egzekucyjne,
 2. należności alimentacyjne,
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
 4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
 5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,
 8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
 10. inne należności.
 
Z przepisu tego jasno wynika uprzywilejowanie należności alimentacyjnych, które są w drugiej kolejności, zaraz po kosztach egzekucyjnych. O sporządzonym planie podziału komornik zobowiązany jest zawiadomić dłużnika oraz wszystkich wierzycieli. Na sporządzony plan podziału można wnosić zarzuty w ciągu dwóch tygodni od daty zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporządził. W opisanej sprawie winna Pani przede wszystkim udać się do komornika i przejrzeć dokumentację, w tym plan podziału oraz ustalić dlaczego nie została Pani powiadomiona o jego sporządzeniu. Może Pani także wnieść skargę na czynności komornika, na podstawie art. 767 k.p.c.
 
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
  
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-05-23
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: egzekucja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.