Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

Problem dotyczy mieszkania służbowego milicyjnego, które w 1972 roku zostało przyznane mojej mamie i jej trojgu dzieciom. W 2002 roku kiedy gmina uwalniała mieszkania do wykupu, złożyłyśmy taki wniosek i w odpowiedzi dowiedziałyśmy się, że na taki wykup musi zgodzić się Komendant Stołeczny i do niego trzeba zwrócić się z pytaniem. Odpowiedź była odmowna. W tym roku zmarła moja mama, która była głównym lokatorem we wspomnianym mieszkaniu, w którym pozostałem. Co muszę obowiązkowo zrobić w tej sytuacji? Czy mam jakiekolwiek szanse na zachowanie tego mieszkania?

Ustawa z dnia 02.06.1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych powierzyła gminom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, obejmującym głównie, ale nie wyłącznie lokale stanowiące własność gmin i komunalnych osób prawnych. Przepisy tej ustawy stosowane były także uzupełniająco do lokali mieszkalnych będących w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przepisy tej ustawy na podstawie art. 39 jednakże zostały uchylone i zastąpiona przez regulacje z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jednakże w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy, do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.


To jest tylko fragment porady...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści doknaj płatności sms lub opłać dostęp czasowy
do wszystkich zasobów serwisu.
Aby wykupić dostęp do pełnej treści tylko tej porady
wyślij SMS o trści AP.PORADA9 (koszt: 11,07 z VAT) na nr 79068,
a następnie wpisz otrzymany kod i kliknij przycisk dalej:
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: najem, umowa najmu, mieszkanie służbowe, ochrona praw lokatorów, wejście w stosunek najmu, najemca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

    Reasumując, w naszej ocenie, w opisanym stanie faktycznym wszedł Pan z mocy prawa w stosunek najmu po zmarłej matce.
[...]
    Stałe zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci jest jedyną przesłanką wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego osób określonych w art.
[...]
    W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze stosunkiem najmu, który zgodnie z art.
[...]
  Porady prawne / pomoc prawna.
[...]
06. Przepisy tej ustawy stosowane były także uzupełniająco do lokali mieszkalnych będących w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
[...]
09. Rozporządzenie reguluje warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposób obliczania czynszu najmu, prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego, a także części składowe czynszu najmu i okoliczności wpływające na jego wysokość.
[...]
1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych powierzyła gminom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, obejmującym głównie, ale nie wyłącznie lokale stanowiące własność gmin i komunalnych osób prawnych.
[...]
1998 roku sygn.     W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze stosunkiem najmu, który zgodnie z art.
[...]
2 tej ustawy, do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.
[...]
3 ust. Przepisy tej ustawy na podstawie art.
® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.