Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

W 1999 roku podsypałem swoja działkę. Czy w przypadku wykazania, że zakłóciłem stosunki wodne, będę odpowiadał zgodnie z obowiązująca wówczas ustawa "prawo wodne" z 1974 roku czy z obowiązującej obecnie ustawy z 2001 roku. W ustawie z 1974 roku jest art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa, chyba że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje systemowe

lub aksjologiczne. W każdej sytuacji, gdy ustawa reguluje sprawy, które są już wcześniej uregulowane prawnie, należy rozstrzygnąć kwestię konieczności użycia przepisów przejściowych. Rozstrzygnięcia intertemporalne powinny być zawsze efektem świadomych decyzji legislatora i odnosić się do wszystkich aspektów międzyczasowych danego projektu.

 

 

Tym samym po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne należy stosować jej postanowienia. Ustawa zawierają jednak stosowne przepisy przejściowe w zakresie spraw już wszczętych, określając, że w pewnych przypadkach należy stosować prawo poprzednie. Zgodnie z np. art. 204 Prawa wodnego z 2001 roku, sprawy wszczęte, a niezakończone wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu w trybie określonym w ustawie. Jednakże w sprawach wszczętych, a niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie ustawy, w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód, z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków lub za korzystanie ze stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych - stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

Reasumując, fakt naruszenia przepisów przed wejściem w życie ustawy nie powoduje konieczności rozstrzygania danej sprawy w oparciu o poprzedni porządek prawny, chyba że nowa ustawa stanowi inaczej. W przypadku naruszenia zatem przepisów ustawy należy odnosić się do obowiązującego porządku prawnego. Również w zakresie sankcji karnoprawnych odpowiednie przepisy mogą określać, że należy stosować ustawę poprzednią jeżeli jest względniejsza dla sprawczy czynu karalnego (określania takie znajdują się w prawie karnym).  

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: zmiana prawa, normy intetemporalne, przepisy przejściowe, nowelizacja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.