Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

Córka posiada działkę budowlaną i zezwala rodzicom na budowę domku jednorodzinnego. Podejmę się budowy małego domku jeśli sprzedam obecny dom w którym mieszkam wraz z żoną. Czy mogę prowadzić budowę na siebie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu nie przepisując działki?

Zgodnie z łacińską zasadą prawną superficies solo cedit (to co na powierzchni przypada właścicielowi gruntu),wszelkie zabudowania dokonane na gruncie stanowią własność właściciela gruntu. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w treści art. 191 k.c. (kodeksu cywilnego), w myśl, którego własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. W zasadzie nie ma znaczenia dla powstania takiego skutku wartość oraz rodzaj rzeczy przyłączonej (rzecz ta może przekraczać wartość gruntu) oraz okoliczność, kto dokonuje takiego połączenia (osoba uprawniona czy też nie mająca żadnego prawa do gruntu). Przepis art. 191 k.c. jest przepisem powszechnie obowiązującym, co oznacza, że nie może zostać on umownie ograniczony lub zniesiony. Przepis ten może doznawać ograniczeń jedynie na mocy innych przepisów szczególnych np. na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż).

 

 

W zakresie podatkowym wybudowanie nieruchomości na cudzym gruncie powoduje, określone skutki podatkowe. W szczególności należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

 

    

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym dokonanie inwestycji w postaci budowy budynku przez rodziców na działce gruntowej należącej do córki, powoduje że właścicielem wszystkiego co zostanie na niej zbudowane będzie córka (właściciel gruntu). Również uzyskanie odpowiednich dokumentów tj. pozwolenia na budowę wymaga posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, co oznacza że obecnie stroną postepowania może być jedynie córka (uzyskanie pozwolenie na budowę wymaga posiadania tytuł prawny do nieruchomości).

 

 

Również w zakresie podatkowym dokonywanie przysporzenia w majątku córki może w ocenie organów podatkowych stanowić darowiznę, która podlegać będzie określonym podatkom od spadków i darowizn. W naszej ocenie korzystniejszym byłoby zawarcie umowy przeniesienia własności udziału w gruncie przez córkę na Państwa w zamian za wybudowanie określonego budynku mieszkalnego. W takim stanie rzeczy nie tylko nie będziemy mówić o darowiźnie ale będzie także miał Pan tytuł prawny do nieruchomości i prawo jako współwłaściciel do nieruchomości i wzniesionego na nim budynku. Jeżeli będą Państwo chcieli, to po zakończeniu inwestycji będą Państwo mogli np. dokonać nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: nieruchomość, grunt, budynek, darwoizna, przyspożenie, podatek, pozwolenie na budowę
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.