Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

Toczy się sprawa o zapłatę, w której jestem pozwaną. Sprawę wytoczyła firma windykacyjna, która kupiła wierzytelność od operatora z umowy telekomunikacyjnej z 2008 roku. Czy po uznaniu przez sąd słuszności dochodzonych roszczeń czy zostanę obciążona wszystkimi kosztami postepowania, odsetkami i dodatkowymi kosztami wycenionymi przez firmę windykacyjną? Czy powinnam może od razu zapłacić aby nie narastały odsetki?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że toczy się postępowanie w sprawie o zapłatę wytoczone przez firmę windykacyjną, która na podstawie umowy cesji weszła w prawa wierzyciela jakim był operator. Trudno nam oceniać jakie obecnie powinna Pani podjąć środki dowodowe, gdyż nie znamy akt sprawy. W naszej ocenie, z ostrożności procesowej winna pani skierować do sądu pismo procesowe pozwanego, w którym powinna Pani powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia, o które toczy się spór. Z opisu wynika, że roszczenie stało się wymagalne w 2008 roku, a więc zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


To jest tylko fragment porady...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści doknaj płatności sms lub opłać dostęp czasowy
do wszystkich zasobów serwisu.
Aby wykupić dostęp do pełnej treści tylko tej porady
wyślij SMS o trści AP.PORADA9 (koszt: 11,07 z VAT) na nr 79068,
a następnie wpisz otrzymany kod i kliknij przycisk dalej:
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: windykaca, przedawnienie, sprawa cywilna, pozwany, roszczenie, cesja, prawo telekomunikacyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

    Jeżeli chodzi o koszty procesu, to podstawową zasadą obowiązującą w tym zakresie w postępowaniu cywilnym jest, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu.
[...]
    Porady prawne / pomoc prawna.
[...]
       Reasumując, w naszej ocenie winna Pani przede wszystkim złożyć pismo procesowe i powołać się na przedawnienie roszczeń.
[...]
118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
[...]
98 k.     Jeżeli chodzi o koszty procesu, to podstawową zasadą obowiązującą w tym zakresie w postępowaniu cywilnym jest, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu.
[...]
Bardziej racjonalne jest aby bronić swojego stanowiska do zakończenia sprawy (która obecnie jak wynika z opisu jest na ukończeniu) lub zawrzeć ugodę w sądzie z powodem, na zaakceptowanych przez obie strony warunkach.
[...]
Chcemy zaznaczyć, że nawet jak wyrok będzie niekorzystny dla Pani, to wówczas może Pani wnieść o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a po zapoznaniu się z nim wnieść apelację, jeżeli wyrok zapadł z naruszeniem prawa.
[...]
Może Pani także negować istnienie samego roszczenia jak i jego wysokość.
[...]
O kosztach sąd orzeka po zakończeniu postępowania, ustalając którą stronę i w jakiej części one ją obciążają.
[...]
Oczywiście może Pani także spróbować uzgodnić jakąś ugodę ze stroną przeciwną (np.
® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.