Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zastrzeżona kara umowna

Czy wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej, jeżeli kara umowna jest wynikiem opóźnienia, za które nie ponoszę jako dłużnik odpowiedzialności. Opóźnienie jest wynikiem zmian spowodowanych przez wierzyciela, który nie chciał jednak podpisać później aneksu do umowy.

Jeżeli strony zastrzegły karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, a nie określiły, że opóźnienie to musi być zawinione przez dłużnika. Jednakże w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, przepis art. 482 k.c. w zakresie kary umownej zastępuje art. 471 k.c. (kodeksu cywilnego). Z tego też powodu zasadne jest ustalenie, że kara umowna nie jest należna w każdym przypadku naruszenia przez dłużnika istniejącej więzi zobowiązaniowej, ale tylko w takim, za który on odpowiada. Prostą konsekwencją powyższego ustalenia jest konieczność zbadania, jak w ocenianym stosunku obligacyjnym kształtuje się zakres okoliczności obciążających dłużnika. Zgodnie z treścią art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania, jeżeli świadczenie jest możliwe do spełnienia i wymagalne, a nie zostaje zrealizowane w czasie właściwym, a dłużnik nie był uprawniony do wstrzymania (powstrzymania) się ze świadczeniem. Stan opóźnienia może przybrać postać bądź opóźnienia zwykłego (prostego, sensu stricto), bądź zwłoki (opóźnienia kwalifikowanego). Skoro z opisu stanu faktycznego wynika, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia nie tylko nie jest zawinione przez dłużnika, ale przyczynił się do niego wierzyciel, nie może on w tym zakresie żądać zapłaty kary umownej zastrzeżonej na tą okoliczność.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-06-22
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: kara umowana, wina, niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy, szkoda, odszkodowanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.