Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Poszukiwanie spadkobierców

Jestem współwłaścicielem działki składającej się z kilku części. Jeden ze współwłaścicieli od wielu lat nie daje znaku życia, nikt nie wie, gdzie przebywa. Nikt nie ma pojęcia gdzie zmarł, ani nie zna żadnych spadkobierców? Mam informację, że nie figuruje w zbiorze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). Posiadam jedyne dane czyli imię i nazwisko znajdujące się w księgach wieczystych. Chcemy otworzyć spadek i aby następnie po przejściu na Skarb Państwa (gdyż prawdopodobnie spadkobiercy się nie znajda) jego część została zapisana na mnie. Tylko jak wnioskować o poszukiwanie spadkobierców przez ogłoszenie, jeżeli nie mamy ani daty i miejsca śmierci właściciela z ksiąg wieczystych, ani zawodu i ostatniego miejsca zamieszkania? Jakie będzie postepowanie w tym przypadku i jakich ramach czasowych musi się zamknąć?

Przede wszystkim aby wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, konieczne jest potwierdzenie zgonu. Nie wystarczy samo przeświadczenie, że dana osoba nie żyje. Przede wszystkim należałoby ustalić czy nie został sporządzony akt zgonu. Zgon każdej osoby zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć danej osoby. W przypadku zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi — zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Analogicznie postępuje się w razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym.

 

 

Jeżeli nie jest wydany akt zgonu, a śmierć osoby jest niewątpliwa, wówczas konieczne byłoby przeprowadzenie postepowania o stwierdzenie zgonu. W tym przypadku właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której ma być przeprowadzone to postępowanie. Również postępowanie takie wymagać będzie ustanowienia kuratora. Do zgłoszenia wniosku uprawniony jest każdy zainteresowany. W sprawie tej zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie jest obowiązkowe, ale Sąd może jednak, jeżeli uzna to za celowe, zarządzić dokonanie ogłoszenia w określony przez siebie sposób. W takim wypadku postępowanie nie może być zakończone wcześniej niż po upływie miesiąca od ukazania się ogłoszenia i dwóch tygodni od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu. Jeżeli dokładne ustalenie chwili śmierci nie jest możliwe, przyjmuje się chwilę najbardziej prawdopodobną. Podobne zasady dotyczą postępowania o uznaniu za zmarłego, z tym, że w takim przypadku konieczne będzie ustalenie określonych okoliczności uzasadniających uznanie danej osoby za zmarłego, konieczne będzie także zamieszczenie ogłoszenia.  

 

 

Dopiero w przypadku gdy zgon określonej osoby będzie ustalony na podstawie aktu zgonu lub w postępowaniu o stwierdzeniu zgonu (ew. uznaniu za zmarłego), wówczas możliwe będzie wszczęcie postępowania spadkowego. W tym przypadku także będzie poszukiwanie spadkobierców poprzez ogłoszenie. Zgodnie z treścią art. 6735 k.p.c. po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Jeżeli spadkobiercy się nie zgłoszą wówczas spadek przypadnie gminie. Zgodnie z treścią art. 935 k.c. (kodeksu cywilnego) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ww. postępowań, a także ustanowienie kuratora w tych postępowaniach, całe postępowanie w niniejszej sprawie trwać będzie co najmniej kilkanaście miesięcy, albo dłużej. Konieczne będzie także uiszczenie odpowiednich kosztów związanych z wnioskami do sądu, zaliczek oraz ogłoszeń. Kosztami tymi obciążani będą wnioskodawcy oraz inni ewentualni uczestnicy postępowania. Należy także zaznaczyć, że w przypadku gdy gmina lub Skarb Państwa zostanie spadkobiercą i wejście w posiadanie majątku po zmarłym, wówczas jego zbycie odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami. Oznacza to, że przeniesienie własności na Pana rzecz nastąpi dopiero po zawarciu stosownej umowy zbycia przez gminę lub Skarb Państwa.  

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-06-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, akt zgonu, spadkodawca, spadkobierca, spadek, Skarb Państwa, wniosek, stwierdzenie nabycia spadku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.