Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Dzieciom należy się spadek jeżeli nie są niegodne lub nie zostały wydziedziczone

Rok temu zmarła moja mama, która była wdową od trzydziestu lat. Przez ostatnie dwa lata zamieszkała u mnie, a posiadane przez siebie mieszkanie sprzedała. Ja ma jeszcze brata i siostrę. Mama pozostawała wyłącznie pod moja opieką, a ponieważ tylko ja opiekowałam się mamą do końca jej dni, brat nie ma żadnych pretensji do pieniędzy za sprzedane mieszkanie. Moja siostra natomiast złożyła do sądu wniosek o spadek. Nie wiem o jaki spadek jej chodzi, czy na pewno należy się jej spadek?

Zgodnie z treścią art. 922 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Z przepisu tego wynika ogólna zasada dziedziczenia po zmarłym. Zgodnie z art. 926 § 1 K.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to mamy do czynienia z dziedziczeniem wynikającym z ustawy. W myśl przepisu art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

 

Powyższe przepisy oznaczają, że w opisanym stanie faktycznym, z uwagi na brak pozostawionego przez zmarłego testamentu, do spadku po nim powołane będą dzieci zmarłego spadkodawcy, które dziedziczą w częściach równych, czyli wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego będą podlegać podziałowi pomiędzy tych spadkobierców. Nie będą one dziedziczyć w przypadku gdy zrzekną się dziedziczenia, spadkodawca w testamencie dokona wydziedziczenia (pozbawi spadkobiercy prawa do zachowku)  lub jeżeli zgodnie z treścią art. 928 § 1 K.c. osoba taka zostanie uznana przez sąd za niegodnego dziedziczenia. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

 

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia może nastąpić przez orzeczenie sądowe, jeżeli spadkobierca:

1)      dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2)      podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3)      umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.

 

 

Reasumując, o tym czy Pani siostra jest spadkobiercą decydować będzie orzeczenie sądu wydane w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W orzeczeniu tym sąd określi kto jest spadkobiercą i w jakim zakresie powołany jest do spadku. Jeżeli spadkobierca miałby zostać wyłączony z dziedziczenia na podstawie uznania go za niegodnego, należałoby w tym zakresie wystąpić do sądu celem wydania stosownego orzeczenia. Przepisów w zakresie niegodności dziedziczenia nie można interpretować rozszerzająco, stąd jeżeli spadkodawca nie dokonał wydziedziczenia (w postaci testamentu negatywnego), Pani siostra prawdopodobnie będzie powołana do spadku jako spadkobierca. Po ustaleniu kręgu spadkobierców winni oni dokonać pomiędzy siebie działu spadku, odpowiadającego ustalonemu udziałowi w spadku. Pani brat jeżeli nie zrzeknie się dziedziczenia, także będzie uczestniczyć w postępowaniu spadkowym jako spadkobierca ustawowy, a potem w dziale spadku.     

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-06-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: uznanie za niegodnego, spadek, spadkobierca, spadkodawca, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, dziedziczenie ustawowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.