Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

Posiadam umowę dostępu do internetu radiowego z operatorem na okres 36 miesięcy. W umowie widnieje zapis, że umowa abonencka może być rozwiązana na skutek oświadczenia abonenta o rezygnacji z usług w trybie 12-to miesięcznego wypowiedzenia. Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie operatora i obowiązywać będzie po okresie trwania umowy. Kontaktowałem się w tej sprawie z UKE oraz UOKIK, gdzie powiedziano mi, że maksymalny okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Jak jednak wygląda sprawa między firmami? Umowę mam na firmę tylko dlatego, aby internet wrzucić w koszty.

W przypadku zawierania umowy przez przedsiębiorcę nie mają zastosowania przepisy w zakresie ochrony konsumentów, obowiązują ogólne przepisy związane ze świadczeniem usług, a w szczególności zasada swobody zawierania umów. Umowa pomiędzy przedsiębiorcami nie podlega ochronie w zakresie czy to klauzul niedozwolonych, na które przedsiębiorca mógłby się powołać, żądają uznania, że określone postanowienia umowy go nie dotyczą. Natomiast należy pamiętać, że pojęcie konsumenta określone w przepisach kodeksu cywilnego , zostało określone jako osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia, natomiast istotne jest to, czy zawarcie umowy nastąpiło w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, koszty związane z usługą operatora księgował Pan jako związane z działalnością gospodarczą, tym samym raczej trudno będzie Panu udowodnić, że zawarta umowa nie była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami może dopuszczać tak długi okres wypowiedzenia, więc z tego powodu, że w stosunku do konsumentów ten okres jest krótszy, nie może Pan żądać skrócenia okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem jedynie może Pan wnosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w krótszym okresie lub powołać się na nienależyte wykonanie umowy przez operatora i na te podstawie szukać podstawy wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Można także powołać się na sprzeczność umowy z treścią art. 5 k.c. Zgodnie z tym przepisem, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zastrzeżenie w umowie dla abonenta 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy jednoczesnym 1 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy stanowi naruszenie naszym zdaniem zasad współżycia społecznego a także nadużycie prawa. Z istoty nadużycia prawa podmiotowego wynika, że dokonuje go strona, która wykonując swoje prawo, czyni to niezgodnie z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21.10.2010 roku sygn. akt V CSK 236/10, dla skutecznego podniesienia zarzutu nadużycia prawa nie jest konieczne zdefiniowanie konkretnej zasady współżycia społecznego naruszonej podniesieniem tego zarzutu. Wskazanie konkretnej zasady współżycia społecznego oznaczałoby potrzebę skatalogowania tych zasad co uderzałoby w ich istotę jako norm społecznych, te są zaś zmienne. Ocena, czy mamy do czynienia z wykonywaniem prawa czy też już z nadużyciem prawa, powinna nastąpić z uwzględnieniem całokształtu okoliczności konkretnej sprawy.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-11-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedsiębiorca, konsument, ochrona konsumentów, umowa, nadużycie prawa, zasady współżycia społecznego
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.