Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wybudowania przyłącza w działce drogowej stanowi czynność zwykłego zarządu

Jestem współwłaścicielem działki drogowej, w której mam 1/5 udziałów. Chcę wybudować na tej działce przyłącze energetyczne i gazowe. Media są już w tej drodze, chodzi tylko o wybudowanie krótkich odcinków przyłączy do mojej działki. Licząc mój udział, mam zgodę 2/5 współwłaścicieli. Pozostali się zastanawiają lub odmawiają zgody. Czy można uznać, że ta budowa jest czynnością na którą wystarczy zgoda zwykłego zarządu? Działka jest opisana w księdze wieczystej jako drogowa, są już tam pociągnięte media wzdłuż drogi, do których dobudowane byłyby tylko krótkie odcinki prostopadłe. Budowa przyłączy nie przeszkodzi w pociągnięciu w tej drodze w przyszłości innych mediów (woda, kanalizacja). Zakładając, że jest to czynność zwykłego zarządu, czy jeżeli zbiorę zgody połowy udziałowców, to mogę przystąpić do budowy bez oglądania się na pozostałych?

Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
 
Analizując powyższy przepis należy dokonać rozróżnienia czynności zwykłego zarządu oraz czynności wykraczających poza te granice. Kodeks cywilny nie zawiera regulacji, które dokonywałyby takiego rozgraniczenia lub przynajmniej wskazywałyby kryteria pozwalające zaliczyć daną czynność do jednej z tych grup. W doktrynie przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Wszystkie pozostałe czynności, których nie można zaliczyć do czynności zwykłego zarządu, są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu (w szczególności będą to takie czynności jak zbycie rzeczy wspólnej, jej obciążenie, zmianę przeznaczenia itp.).
Oceny, czy czynność należy do czynności zwykłego zarządu, czy też wykracza poza te granice, dokonuje się na podstawie poszczególnych okoliczności stanu faktycznego. Sąd Najwyższy z tego też powodu nie podejmował prób generalnego określania, jak należy rozumieć czynności zwykłego zarządu. Nie mniej jednak zgodnie z uchwałą Sadu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2002 roku (sygn. akt III CZP 18/02), instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, może mieścić się w ramach zwykłego zarządu, jeżeli nieruchomość służy współwłaścicielom wyłącznie do ułatwienia korzystania z innych nieruchomości (wspólna droga), zaś wymieniona na wstępie inwestycja ma na celu zwiększenie użyteczności jednej z nich. Tym samym, można na podstawie ww. uchwały uznać, że opisana przez Pana budowa przyłączy stanowi zakres zwykłego zarządu nieruchomością.
 
Sąd orzekający, dokonuje jednak zawsze swobodnej oceny konkretnej sytuacji, biorąc pod uwagę dwie okoliczności: cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Zamierzona czynność nie może zatem być np. bezcelowa z gospodarczego punktu widzenia, a także nie może prowadzić do pokrzywdzenia niektórych spośród współwłaścicieli.
Zgodnie z art. 201 k.c. do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Jeżeli zgodę taką Pan uzyska od większości współwłaścicieli, to może Pan przystąpić do pracy. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Wniosek kieruje się do sądu rejonowego, w rejonie którego położona jest nieruchomość.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-04-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: współwłasność, zniesienie współwłasności
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.