Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Najpierw dział spadku, potem darowizna

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: spadek

W grudniu zmarła moja siostra, zostawiając po sobie majątek w postaci połowy domu. Nie zostawiła po sobie testamentu oraz pełnomocnictw, nie miała także męża ani dzieci. W niedługim czasie w sądzie będzie sprawa dotycząca spadku, o który wystąpiła moja mama przy moim udziale. Mam jeszcze 2 siostry. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy podczas sprawy w sądzie każdy z nas tj. mama, dwie siostry i ja mamy przyjąć swoją część spadku i po uprawomocnieniu sie postanowienia sądowego najlepiej pójść do notariusza i zrobić darowanie ewentualnie części po siostrze na jedną osobę? Czy można coś takiego już w sądzie zrobić i jak byłoby najlepiej abyśmy uczynili. Nadmieniam, że w tym roku w urzędzie skarbowym złożyłem dokumenty, że po zmarłym ojcu odziedziczyłem spadek w postaci nieruchomości, którego nie mogę sprzedać w ciągu 5 lat, co oznacza, ze mam zamieszkać w tym domu. Czy gdybyśmy chcieli sprzedać cały dom, to ja zapłacę podatek? W dokumentach siostry znalazłem dwie umowy, z których wynika ze moje siostry były u niej zapożyczone. Proszę o odpowiedz czy powinny również zwrócić pożyczoną kwotę jeśli juz siostra nie żyje?

Po pierwsze siostry jeżeli zaciągnęły pożyczkę od zmarłej, to mimo jej śmierci zobowiązane są do jej zwrotu. Spadkobiercy mogą domagać się jej zapłaty. Pożyczka ta stanowi przysporzenie masy spadkowej.  
Jeżeli chodzi o postępowanie spadkowe, to oczywiście najkorzystniej jest przyjąć spadek, a następnie dokonać jego działu. Dział spadku może także odbyć się przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o ile wnosząc wniosek w tej sprawie zaznaczono, że sąd ma także orzekać o dziale spadku, wnosząc odpowiednią opłatę sądową. Jeżeli składając wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku nie złożyli Państwo jednoczesnego wniosku o jego dział, mogą państwo albo po zakończeniu postępowania złożyć w sądzie wniosek o dział spadku albo udać się do notariusza i dokonać podziału spadku, a następnie Pana siostry mogą dokonać stosownej darowizny na Pana rzecz (art. 1037 k.c. - Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego). 
W przypadku sądowego działu spadku, zgodnie z art. 680 k.p.c. we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Jeżeli dział spadku odbywa się przed notariuszem także będzie konieczne wskazanie majątku jaki przypadł każdemu ze spadkobierców, chyba że Pana siostry w całości dokonają darowizny wszystkich przedmiotów jakie przypadłby im w wyniku działu spadku.Dział spadku i jednoczesna darowizna, może odbyć się w jednym akcie notarialnym, o ile będą przygotowane wszystkie dokumenty związane ze spadkiem (notariusz pobierze taksę notarialną od obu czynności, ale można taksę notarialną z notariuszem negocjować, gdyż Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości taksy notarialnej określa jedynie jej górną granicę).
 
Jeżeli w trakcie postępowania spadkowego spadkobierca zrzekłby się spadku, to zgodnie z art. 1020 k.c. spadkobierca jest traktowany tak jakby nie dożył spadku, co oznacza, że do spadku w jego miejsce zostanie powołany jego spadkobierca ustawowy.
 
 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego w drodze dziedziczenia, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Warunkiem zastosowania ulgi jest obowiązek zamieszkiwania będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym budynku i nie dokonanie jego zbycia przez okres 5 lat, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym budynku (jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego). Nie spełnienie tego wymogu (wcześniejsza sprzedaż), spowoduje konieczność złożenia przez Pana korekty deklaracji podatkowej w związku z otrzymanym przez Pana spadkiem po ojcu, a w konsekwencji zapłaty naliczonego podatku.
 
Porady prawne / Pomoc prwna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: spadek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian