Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja

Zastanawiam się nad zakupem mieszkania na licytacji u Komornika. Nie wiem jednak, co się dzieje w przypadku, gdy wygram licytację i nabędę do niej prawo, a w mieszkaniu zameldowani będą lokatorzy np. byli właściciele i ich rodzina? Jak przebiega takie wydanie nieruchomości? Co się stanie z lokatorami? Czy Komornik w takim przypadku wyrzuca ich na bruk, czy jest wszczynana cała procedura eksmisyjna, tzn. z lokalem socjalnym, bądź pomieszczeniem tymczasowym, czy w tym przypadku nie jest to koniecznością? A co później z meldunkiem tych osób, tzn. czy nie ma problemu z ich wymeldowaniem i faktycznym usunięciem z lokalu? Jeżeli będzie potrzebny lokal zastępczy to, na jaki okres? Czy jest jakiś okres minimalny? Kto musi go zapewnić? Czy wszystkie sprawy związane z wymeldowaniem i usunięciem lokatorów będą należały do mnie czy do komornika?

Sama sprzedaż lokalu wraz z lokatorami, nie powoduje opróżnienia lokalu z mocy prawa. Osoby zamieszkujące lokal zajmują go bez tytułu prawnego, nie mniej jednak dla usunięcia ich z mieszkania niezbędne jest orzeczenie sądu o eksmisji.  Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, właściciel może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli osoba zamieszkuje w lokalu mieszkalnym bez tytułu prawnego. W tym wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W razie nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, można wytoczyć gminie sprawę o odszkodowanie. Możne Pan także sam dostarczyć taki lokal socjalny, wówczas eksmisja nastąpi do dostarczonego przez Pana lokalu socjalnego. Jeżeli sąd orzeknie eksmisję bez uprawnienia do lokalu socjalnego, eksmisja może nastąpić do lokalu zastępczego. Zasadniczo organ egzekucyjny jakim jest komornik nie dokona eksmisji na tzw. bruk. Należy wskazać lokal, do którego ma nastąpić eksmisja (lokal socjalny lub zastępczy). Lokalem zastępczym może być np. wynajęty w hotelu robotniczym pokój (na okres 3 miesięcy), lub można zwrócić się do gminy o dostarczenie lokalu zastępczego. 
 
Z mocy prawa sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego (status stwierdzony przez Urząd Pracy),
 6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
 
Powództwo należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego jest położona ta nieruchomość (art.37 k.p.c.). Jeżeli chodzi o kwestie zameldowania, to zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy). Podobnie wygląda sprawa z wymeldowaniem z mieszkania. Jednak do czasu, gdy osoba zamieszkuje w mieszkaniu, nie może ona zostać wymeldowana, choćby nie posiadała tytułu prawnego do mieszkania.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.