Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współwłaściciel nieruchomości winien uzyskać zgodę na budowę od pozostałych współwłaścicieli

Jestem po rozwodzie z prawomocnym wyrokiem. Obecnie z wniosku byłego męża toczy się postępowanie o podział majątku, którego główną i sporną część stanowi działka budowlana. Były mąż rozpoczął na niej budowę pomimo, że i on i ja jesteśmy współwłaścicielami, a ja nie wyrażam na to zgody. Mąż podpisał także umowy na dostawę wody i prądu bez powiadamiania dostawców o zmianie sytuacji prawnej. Sąd podczas pierwszej rozprawy oświadczył, że to co dzieje sie na działce obecnie sądu nie interesuje. Uważam, że budowa domu może mieć wpływ na możliwość podziału działki. Chcę ten proces zatrzymać ale nie wiem jak mam to zrobić?

Sąd w postępowaniu o podział majątku nie zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomości przez współwłaścicieli. W myśl art. 196 § 1 k.c. (kodeks cywilny), współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Do czasu powstania rozdzielności majątkowej (np. w wyniku orzeczenia rozwodu) byli Państwo współwłaścicielami łącznymi, a po orzeczeniu rozwodu co do zasady stali się Państwo współwłaścicielami w częściach ułamkowych.
Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
Budowa obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością w częściach ułamkowych wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii rozporządzania rzeczą wspólną. W takim przypadku potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością, które stanowi warunek udzielenia pozwolenia na budowę. Powyższe stwierdzenie znajduje także uzasadnienie w wyroku Sądu najwyższego z dnia 11 października 1990 roku (sygn. akt III ARN 15/90), zgodnie z którym, inwestor - współwłaściciel nieruchomości może uzyskać prawo do dysponowania nią w granicach przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną o ile uzyska zgodę wszystkich właścicieli lub rozstrzygnięcie sądu wymagane w art. 199 k.c. Wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości stanowiącej współwłasność stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich uprawnionych do decydowania w tej sprawie. Zgoda ta stanowi niezbędną przesłankę prawa do dysponowania nieruchomością w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
 
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia w Gdańsku, z dnia 8 marca 2000 roku (sygn. akt II SA/Gd 170/98), właściwy organ może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego nawet wtedy, gdy są one prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i w sposób nieodbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Przesłanką wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie tego przepisu jest prowadzenie ich bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.
Reasumując jedyną szansą wstrzymania prac budowlanych jest skierowanie wniosku do organu administracyjnego, który wydał pozwolenie na budowę o wstrzymanie robót budowlanych wskazując na powyższe przesłanki określone w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-02-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo budowlane
Słowa kluczowe: budowlane prawo, pozwolenie na budowę, budownictwo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.